Психотип як спосіб сприйняття, обробки інформації і реакцій на неї

Ви є тут

21.10.2010
Таня Педан

Соціоніка вивчає типи інформаційного метаболізму (ТІМ) людини

У основу покладено вивчення сприйняття і оцінки дійсності людиною К.Г. Юнгом, який описав 16 варіантів здорового сприйняття реальності. Соціотип – це психоінформаційний генетичний код (психотип), вроджений і незмінний протягом життя.  Це дещо інше, ніж виховання людини, її культурний рівень і професія: це спосіб обміну інформацією та діями з навколишнім світом. Це спосіб сприйняття, обробки інформації і реакцій на неї.

Думка щодо психоінформаційного генетичного коду виникла не спонтанно, а за науковими спостереженнями. Наприклад, у дуальних батьків соціонічні типи дітей відповідають типам батька чи матері. У хлопчика – тип батька, а у дівчинки – тип матері. Інша закономірність полягає в тому, що у тотожніх батьків соціонічні типи дітей відповідають типам батьків, незалежно від того, хлопчик це чи дівчинка.

Існує гіпотеза, що психотип дитини визначається силою почуттів матері до особи певного соціонічного типу незалежно від типу фізичних батьків дитини. Любов, як сильна психічна енергія,притягує енергії інформаційного поля Всесвіту і закладається психоінформаційний код, ідентичний соціонічному типу людини, на яку направлено думки і почуття.

Ці знання можуть розкрити підводні течії, таємне зробити явним, підтверджуючи матеріальність думки. Але для цього необхідно обстежити велику кількість сімей, щоб мати належну кількість практичного підтвердження цих знань. Маючи такі дані, це безмежне поле для діяльності психологів, соціологів, демографів, медиків, педагогів і генетиків. Це виведе людину на вищий щабель гідності та усвідомленості. 

психотип як психоінформаційна система

Отже, психотип (соціонічний тип) – це енергетична духовна субстанція, що реалізується в матеріальному світі, як місточок, що зв’язує духовне і матеріальне і забезпечує їх взаємодію й виживання людини, як істоти, що поєднує в собі одночасно духовне і матеріальне. Це та енергія Всесвіту, яка забезпечує життя, можливості людини і їх реалізацію на Землі. 

Знаючи свій психотип, можна максимально наблизитись до істиності своєї натури, краще розуміти себе, мотиви власних вчинків а також вчинків інших. Тоді стаєш господарем власної долі, впевнено дієш, починаєш більш глибоко розбиратися в суті громадсько-політичних явищ. Це шлях до самого себе і ключик від усіх замків в особистому житті, який надає відчуття впевненості, правильної орієнтації в суспільстві.

Немає поганих і хороших типів людей - усі вони життєво необхідні соціуму, кожний має свій унікальний погляд на світ і, на жаль, побачити світ очима людини іншого соціонічного типу неможливо, принаймні повною мірою, але соціоніка дає знання того, як може сприймати будь-яку подію, ситуацію інший. Та стати іншим неможливо.

Ти не кращий і не гірший за іншого,
Знай, що можеш від природи ти,
А що може інший. І так – про кожного.
Знай цей дар, використовуй,
Працюй за сильними сторонами,
Знаходь тих у житті, 
Хто слабкі захистить допоможе.
                                                   (Тетяна Педан)

Якщо розглядати психотип людини за властивим йому способом обміну інформації, то можна сказати, що це будова інформаційної структури, завдяки якій виконуються певні життєві функції організму, кожна з яких має чітко визначену характеристику конкретного інформаційного інструменту. Це – механізм вироблення  і відтворення інформаційної психічної енергії. Тобто, це 16 різних механізмів, які "працюють" на різних "видах палива", на інших інформаційних сигналах чи виконують ті ж сигнали інакше.
 
Давайте поглянемо на світ, що оточує нас, який більш багатоплановий, ніж людина, що мешкає в ньому. І людство тут досить успішно виживає. За рахунок чого ми не божеволіємо в цій непередбачуваній різноманітності?
 
Завдяки інформаційному розподілу праці, який кожен з нас бачив у себе, своїх дітей, колег і так далі. Ми не даремно з дитинства шукаємо свої таланти (а наші батьки нам в цьому допомагають або заважають, віддаючи нас в спеціалізовані садки, школи, які частенько відповідають бажанням, очікуванням, традиціям або стереотипам престижності, що є у батьків, а не талантам дітей). 
 
Кожна людина від природи талановита, тільки треба вгадати (правильно визначити) в чому. Згадайте, як ви вибирали професію. За відсутністю чітких параметрів, ми спиралися на побутові або економічні міркування. Чи взагалі слухали поради тих, хто визначив ваші здібності (і вашу долю) "на глазок". І скільки праць і переживань доводиться пережити, щоб "вирулити" потім на свою життєву дорогу.
 
Причому людина, що знайшла себе, наприклад, в журналістиці і яка зовсім викинула з голови усю шкільну математику-фізику, буде цілком успішним фахівцем. А головне, щасливим від того, що займається улюбленою справою, а не витрачає свої сили, емоції і час на примітивне заробляння грошей на не улюбленій, але престижній роботі, тим самим завдаючи невиправної шкоди своїй психіці і здоров'ю. А скільком людям це не вдається, і вони усе життя рахують себе "сірими невдахами"!
 
психотип і улюблена справа в таланті
 
Ми бачимо, що спеціалізація талантів у світі існує, оскільки за одних і тих же умов і програм навчання в школах і інститутах люди проявляють свої здібності в самих різних сферах життя.
 

Психоінформаційна система будь-якої людини

Усі ми прекрасно розуміємо, що люди не діляться за простою лінійною шкалою від розумних до повних дурнів. Якщо людина певного типу якийсь аспект інформації сприймає експертно, то існує і такий аспект, який ні за яких обставин (і ні за які гроші) вона усебічно сприймати не буде. Наприклад, об'єкт може бути зеленим, солоним і пупирчастим, або червоним, солодким і гладким. Але він не може бути одночасно червоним і зеленим або гладким і пупирчастим. Останні пари властивостей взаємно виключають один одного. Карл Юнг назвав 4 пари дихотомічних ознак (базис Юнга), які взаємовиключають одна одну:

Умовні позначення психічних ознак згідно типології по Індикатору типів Майєрс-Бриггс: ірраціональний - P (Perceiving), раціональний - J (Judging), екстраверт - Е (Extravert), інтроверт - I (Introvert), інтуїтивний - N (Intuitive), сенсорний - S (Sensing), етичний - F (Feeling), логічний - Т (Thinking).

Ці ознаки розкривають в людині її спосіб мислення, а також природжений темперамент, емоційний стан, самооцінку, направленість до професій. Знаючи їх, можна встановити психічну доповненість (дуальність) між людьми. Але визначити соціонічний тип, впізнавши в собі деякі з цих ознак, неможливо

Інформаційна система будь-якої людини складається з цих "цеглинок", причому кожна композиція вже досить добре описана за ті десятиліття, що пройшли з появи книги Юнга "Психологічні типи".

Психічні ознаки виконують свою чітку роль і психіка людини підпорядковується 4-му закону соціоніки - закону направленої реалізації психічних ознак:
 • Закон лідерства: Людина, що має ознаку екстравертності – ведуча, інтровертності – ведена. Займати керівну посаду інтроверту недопустимо.
 • Людина, що має ознаку раціональності діє послідовно, ірраціональності – гнучко пристосовується до ситуації і діє експромтом, імпровізує.
 • Людина, що має ознаку логічності краще орієнтується в предметному світі, етичності – в людях.
 • Людина, що має ознаку інтуїтивності, краще орієнтується в часі і можливостях, сенсорності – в просторі і в матеріальному світі.

Людина не може перебувати довго в одній із восьми функцій. Вони постійно змінюють одна одну в залежності від ситуації. Та якщо одна з них є сильною стороною – людина у спокійних, стандартних обставинах відчуває врівноважений спокій і внутрішній комфорт, і все їй вдається. Превальованість перебування у тому чи іншому стані залежить від соціонічного типу людини.

Хто і чим може мені допомогти

Екстраверт — ведучий, допомагає у спілкуванні з іншими, бути більш активним у житті, інтроверт — ведомий, допомагає екстраверту у скрупульозних справах, врівноважує його (Навіщо екстраверту інроверт і навпаки).
 
Етик надає більшого значення інтонаціям і тону, настрою партнера, а потім змісту сказаного. Часто сприймає ситуацію через власне відношення, болісно реагує на ставлення до себе, тому може неадекватно сприймати сказане й ситуацію загалом. Етик допомагає логіку зважати на почуття інших й толерантніше ставитися до людей, зберігати моральність, вміє переконувати, розташувати до себе, налагодити стосунки, показує почуття інших, піднімає ентузіазм і настрій або дає емоційний струс, щоб виправити поведінку, показує, що добре, а що погано, допомагає у спілкуванні з людьми, як посередник між логіком і світом людей, надає значимості. Популяризує і рекламує його вміння.
 
Логік цікавиться змістом сказаного, вболіває  за правду й справедливість, відстоює власну правоту. Нерідко буває важко зізнатися в своїй неправоті. Аналізує ситуацію, й має більш предметне бачення її. А на ставлення до себе чи то реакцію інших не зважає. Логік показує системні взаємозв’язки, допомагає етику краще володіти предметами, працювати з технікою, чітко бачити стан речей, владнати думки і справи, раціонально організовувати роботу, розуміти, де правильно, а де неправильно, відділяти головне від другорядного, витримувати послідовність, знаходити слабкі місця у міркуванні, аналізувати явища, події, ситуації, надає відчуття потрібності (Навіщо логіку етик і навпаки).
 
Сенсорного запрошуйте із собою за покупками, він безпомилково підбере, що Вам личить, вибере якісні продукти, оформить дизайн приміщення. Виявляє недуги, піклується, стежить за побутом і здоров'ям. Тактик.
 
Інтуїтивний допомагає прогнозувати майбутнє, можливості людей і справ, вчасно все робити, не запізнюватися. Подає ідеї, вказує цілі, планує справи – стратег (Навіщо інтуїтивному сенсорний і навпаки).
 
Якщо людина діє за своїми сильними сторонами, то у неї все виходить ефективно і вона працює із задоволенням. Якщо ж її діяльність вимагає використання слабких якостей, то людина швидко втомлюється, виникають неврози, невдоволення життям і навіть психосоматичні захворювання. 
 
Основне психологічне правило при постановці і вирішенні завдань - не варто замахуватися на більше, ніж можеш зробити. Як сказано в крилатому вислові – "вище себе не стрибнеш". Знаючи свій соціонічний тип можна напевне знати свої можливості.
 
При спостереженні за людьми, незалежно від того, з яких соціальних прошарків, якої національності, якого віку вони є, кожен раз виникає підтвердження тому, що стан психіки визначається як її постійною, незмінною протягом життя складовою – соціонічним типом, так і змінною частиною, пов’язаною з вихованням, розвитком і ростом особистоті, життєвим досвідом, впливом оточення на ці процеси.
 
Та зараз більшість хочуть знати, які вони, ким повинні бути і чим займатись. В суспільстві виникла нова потреба - розшифрувати психоінформаційний генетичний код кожної людини. Знання психотипу життєво необхідне, і визначення його – велика відповідальність. Неправильне визначення  руйнує психіку, дезорієнтує людину, деструктивно впливає на самопочуття, поведінку, сприяє неадекватному сприйняттю й відношенню до себе і навколишнього світу. Це можна порівняти з випадком помилкового видалення у хворого замість пухлини здорового органу, коли хвороба прогресує з більшою силою. Краще не знати свій соціонічний тип, ніж неправильно його визначити. Самому визначати свій соціонічний тип не бажано, тому що дуже висока ймовірність помилки. Варто звернутися до спеціалістів. 
Але треба ще й не помилитися у компетентності спеціалістів. Зацікавленість людей соціонікою використовується окремими спритниками, яких не турбує компетентність, їм аби "робити гроші", от і пропонують соціонічні знайомства через мережу інтернет. Шлях простий: люди самостійно визначають свої типи за коротенькими тестами і на основі цього підшукують собі дуалів. Ніхто не відповідає за правильність визначення. І як же тоді бути, коли зустрінуться такі "дуали", якщо обоє можуть помилитися у правильності визначення власного типу? 
Так, одна жінка після неправильного визначення соціонічного типу всерйоз зайнялася вивченням характеристики і послідувала рекомендаціям у виборі роду діяльності. Професію музиканта, яка, до речі, відповідала її сильним якостям, вона змінила на професію психолога, яка відповідала хибно визначеному соціонічному типу, до якого вона не належала. Працюючи психологом, ця жертва помилки відчувала виснаження, душа підказувала, що подібна діяльність не для неї. Вивчаючи характеристику і співпоставляючи із власними відчуттями, виявляла несумісність, внутрішнє несприйняття й відчуження інформації. Але довіра до "спеціалістів" робила свою чорну справу. Людина розгубилася, втратила цілісність особистості, похитнулися не тільки основи психіки, зруйновано було й частину життя. Стільки часу, зусиль, коштів витрачено було на оволодіння новою професією, стільки нервових клітин загублено при занятті не своєю справою! А хто відчував себе не в своїй тарілці, зрозуміє її стан.
 
Далі обов'язково беріться за модель психіки і розкажіть про нас друзям (кнопки соцмереж нижче).

Рекомендуємо ще ці статті рубрики

Модель психіки ЕІЕ - Гамлет
Психотип Гамлет - наставник, ідеолог, педагог, вихователь і артист Етико-Інтуїтивний Екстраверт       2 квадра Псевдонім - Гамлет    Програматор Тварина - тигр    Сангвінік     Раціональність  ...
Онлайн тести і тест на психотип людини - поради психолога
Поради психолога як сприймати усі онлайн тести і тест на психотип людини Знати свій тип характеру (психотип - соціонічний тип) життєво необхідно, а визначення його – це дуже велика відповідальність....
Хто така раціональна і ірраціональна людина? (P/J)
І знову ми вас вітаємо, дорогі наші колеги і читачі! Сьогодні ми вам пропонуємо не менш важливу тему про два різних способи дії людини і дві різні типи реакції на зміни в навколишньому середовищі -...

Додати новий коментар

Свіжі матеріали блогу

27 Бер 2017
Магія нашого часу: нове обличчя язичництва в християнстві
Священник Георгій Коваленко зрозумів, що "Бог не сидить у кабінетах митрополитів, Його немає в позолочених іконостасах, Він не говорить вустами пихатих богословів" і настав час знайти відповіді на запитання, на які церква знайти відповіді не здатна...
17 Лип 2016
Як заробити на коментарях в Qcomment ru
Вітаю вас, дорогі соціонці! Продовжуємо наші великі справи і сьогодні ми обговоримо як збільшити дохід на коментарях в інтернеті на сервісі Qcomment ru. У першій частині серії є детальна відео інструкція по реєстрації в Qcomment.   Увага!...
14 Лип 2016
Робота для інтроверта - просто робота на лайок
Сьогодні незвичайна для спільноти "Соціон" новина. Йтиметься про додатковий заробіток в інтернеті і це перший випуск із серії "Робота для інтровертів". Кожен інтернет-користувач знає, що всесвітня мережа пропонує товари і послуги на будь-який смак,...

Найближчі події центру

 • 21 Лип 2017

  Тренінг "Практична соціоніка та візуальне визначення типу особистості"

  Навчіться за зовнішністю визначати характер людей і будете завжди на крок попереду!

  Дізнатись більше
 • 17 Чер 2017

  Коуч-тренінг "Сила кохання або хто моя половинка, як її знайти і кохання зберегти"

  Знайдіть свою половинку за зовнішніми рисами обличчя, поведінкою, рухами та манерою спілкування,...

  Дізнатись більше
 • 9 Вер 2017

  Повний курс "Програма підготовки цілісної особистості"

  Люди діляться на тих, хто здатен літати, і він не питає дозволу для польоту, і тих, хто вміє...

  Дізнатись більше
 • 22 Чер 2017

  Практичний вебінар "Запусти своє невичерпне джерело Енергії"

  Звідки брати ту енергію, коли насправді вже не має сил навіть зробити наступний крок?...

  Дізнатись більше
 • Наш відеоканал