Соціоніка і політика

Ви є тут

02.09.2011
Таня Педан

 

Для розвитку суспільства політикам варто враховувати об’єктивні закони суспільних процесів, в тому числі і соціонічні. Адже саме можливості людей і закони їхніх стосунків впливають на результат усіх взаємодій. Політика виникла разом з виникненням держав, а держава – на основі влади групи людей над всіма іншими. Але при обговоренні і прийнятті рішень ще у Древньому Римі помічено було парадокс колегіальності: “Кожен сенатор – порядна людина, а разом сенат – злюча бестія.” Адже, збираючись разом, кожен з групи різко змінюється і з’являються нові якості залежно від взаємного впливу. Для правильної природної реалізації людини необхідно враховувати такий вплив. Це можливо, використовуючи закони соціоніки. Керівництво і лідерство необхідно віддати тільки екстравертам, а колегіальні групи утворювати згідно законів міжособових взаємодій, а саме по квадрам. Розподіляти обов’язки потрібно, враховуючи вроджені здібності людини відповідно її соціонічного типу.

Та досі ще знання характеру людей, їх здібностей і потенціал ігнорується. У політиці іде змагання вольових і пробивних якостей, іде змагання «Хто кого». Але можна про якості не просто здогадуватися по результатах вчинків, а передбачити наперед дії, знаючи особливості психіки відповідно соціонічного типу.
 
Політологи та політичні оглядачі пропонують свої припущення подальшого розгортання подій і дій тих чи інших політиків, і такі припущення роблять, аналізуючи події зі сторони власного бачення і сприйняття, або на основі соціологічного опитування. Але ж діють у ситуаціях, які створюють певне становище, зовсім інші люди, за іншим соціонічним типом, а тому по-іншому сприймають і реагують на ті самі події. Тому ні передбачення не здійснюються, ні навіть думки різних політичних оглядачів не співпадають між собою. Такі гіпотези, передбачення можуть заповнювати шпальта газет, але не несуть в собі ні достовірності, ні користі.
 
Можна охарактеризувати політику як вміння управляти, здійснювати владу, й спрямовувати на певний шлях, вчити, як треба діяти. Так, політика повинна мати важелі управління і ставити перед собою сукупність цілей і завдань для боротьби за певні інтереси.
 
Тут поняття політики може роздвоїтися: перша позиція, коли такі інтереси можуть звужуватися, зводитися до переслідування інтересів особисто-класових, чи як наразі їх можна називати особисто-клановими чи олігархічними. Інша позиція, коли все ж таки здоровий глузд політиків візьме гору і політичний олімп зійде саме до тієї діяльності, яка й окреслює лінію поведінки політиків у їх мистецтві управляти державою. Тобто визначати завдання внутрішньої діяльності держави і представляти її інтереси в міжнародних відносинах. Це якраз той шлях, що утримає спільність народу України. Перший шлях веде в нікуди, в повну залежність держави від капіталу, як правило, хабарного й злодійського, невеликої кількості людей, які й “правитимуть бал”.
 
Але що означає поняття “держава”? По суті своїй держава - це апарат політичної влади в суспільстві. Апарат – це сукупність установ, що обслуговують певну галузь управління, господарства, і сукупність працівників цих установ. До чого ж прагне політична влада і що ж таке влада?
 
Влада – це, насамперед, право керувати державою. Держава повинна бути формою організації і управління суспільством. Тому треба використовувати закони природи, і серед них – соціонічні. Соціоніка дає знання, що люди і суспільство – взаємозалежні і організовані за природними законами. Історично на зміну тоталітарному режиму, де влада концентрувалася в руках однієї особи, прийшло демократичне, де владу розподілено між парламентом і президентом. Збільшення кількості людей обмежує єдиновладдя, але не вносить урегулювання в суспільство. Законодавча влада оговорює закони, які регулює все той же одинак президент, закони створюються людьми, чиї природжені здібності для якісного аналізу ситуації і вирішення нагальних завдань не враховуються. Та й президент обирається стихійно, без знань законів психіки і її закономірних проявів на керівному посту. А приступаючи до обов’язків, президент вибирає помічників, не знаючи їхніх можливостей.
 
Соціонічні закони дають чітку орієнтацію у виборі лідера, який обов’язково повинен мати ознаку екстравертності. Закони соціону дають можливість організувати якісну групу людей, які за своїм природним потенціалом і в квадральній поєднаності здібні вирішувати оперативно, гнучко й ефективно всі завдання. Тоді відпадають проблеми, а натомість іде чітке ділове вирішення нагальних завдань. Якщо в суспільстві владнати управління згідно природних законів, й інші організації створювати за природними законами, то люди поступово самоорганізуються в гармонійний соціон згідно законам міжособових взаємодій і реалізації потенціалу кожного.
 
“Демократичне суспільство – це не краща форма організації суспільства, але іншої ми поки що не знаємо”, - писав Черчіль. Іншу, досконалішу форму пропонує соціоніка через соціонну організацію суспільства.
 
Якщо проаналізувати демократичне суспільство України на період з 1991 до 2011 року, то і незалежність країни і демократія лише формальні, і через штучну форму існування це вже завдає шкоди людям і економічних збитків. І якщо існують взагалі варіанти “національних” демократій, наприклад, демократія американського зразка чи демократія англійська, то це означає, що єдиної форми організації суспільства, як демократичної, немає.
 
Порушуються закони, бо вони штучно створені. А природні закони не створиш – вони існують самі, і не порушиш їх. При порушенні природних законів страждає сам порушник. Наразі страждають всі демократичні суспільства – через форму організації, яка не дотримується природних законів.
 
Всі демократичні суспільства, як би вони не вихваляли демократію, розвинувшись економічно, мають безліч проблем: екологічні, соціальні, міжнаціональні й національні, релігійні непорозуміння, психологічні, морально-етичні, проблеми здоров’я, наркоманії і алкоголізму, депресій, суїциду і сексуальних збочень. Криза сучасної людини і сучасного суспільства зайшла у стан, коли будь-яка ситуація розглядається як проблема. Інститути й інституції займаються вирішенням проблем, а суттєвого, глобального вирішення через знаходження і розкриття причин немає.
 
Японія, одна із найрозвиненіших країн, переживає кризу сім’ї: чоловіки відмежовуються від своїх сімей, проводять вільний час у чоловічих клубах, вважають, що вони забезпечили сім’ю тим, що організували технічно її побут, й залишається сім’я наодинці з кухоним комбайном і телевізором, не знаючи, що таке комфортне спілкування. У США більшість сімейних пар має свого домашнього психолога, який стає невід’ємним членом сім’ї, щоб перекрити емоційний вакуум, і там вже просто не уявляють свого життя без нього. Соціального захисту людей краще, ніж у Швейцарії, мабуть, ніде немає, але й там стала на піку глобальна проблема нестачі в людей емоційно-душевного комфорту. Литва, маючи ті ж проблеми, але з глибокими наслідками соціалізму і депресивним станом людей, посідає перше місце за самогубством з усіх колишніх республік СРСР. Отже, скрізь люди розгублені, не бачать виходу з хаосу особистих і суспільних проблем.
 
Всі дії обумовлюються внутрішньою психічною діяльністю. Отже, причина лежить в психіці людини. Знаючи можливості кожного, можна врегулювати суспільство від кожної окремої людини до сім’ї, будь-якої організації, нації, країни, всієї людської спільноти.
 
Доки не буде віддана пошана кожній людині, доки не відродиться національна гідність і повага та увага до кожної людини в суспільстві в усьому світі, очікування на покращання - це тільки насичування себе ілюзіями. В демократичному устрої немає поваги та уваги до людини, тут вона виступає тільки засобом для економічної та політичної сили держави, яка, як і в попередніх історичних устроях, завжди була над людиною, а не для людини. Людина слугувала і слугує державі, а не держава – людині.
 
Якою ж повинна бути справжня політика? Це спільнота однодумців, створена на основі колегіальних колективів, до яких входитиме елітна група людей високої моральної чистоти, група патріотів, професіоналів, які повинні бути і політиками, і дипломатами, і компетентними фахівцями, які відповідатимуть за всі процеси в усіх галузях, відстоюватимуть намічений курс, програму і мету. Захищатимуть свободу слова, права людини, віддаватимуть свої знання, вміння, сили задля добробуту народу та розквіту України. Там, де немає боротьби за владу, де існують спільні, насамперед, моральні цінності, духовні орієнтири, спільні політичні наміри та етика взаємин. Де є честь, порядність, відданість проголошеним принципам на благо народу, жертовність в ім’я великої суспільної мети.
 
Політика в правильному розумінні – це поєднання інтересів людей, їх соціальний захист, налаштування господарства країни і суспільного життя її громадян. А також методи та засоби, за допомогою яких досягаються цілі і виконуються завдання.
 
Спеціалісти Центру Соціон пропонують політикам соціонічні інноваційні методи, які дозволять зробити кардинальні прогресивні зміни, реорганізувати суспільство за новою, досконалішою соціонною організацією. Такі зміни стосуватимуться і організації системи управління і переорганізації колективів на всіх ланках громадського життя.
 
Прогноз з точки зору соціоніки – це закономірні процеси розвитку подій в суспільстві на основі характерних особливостей і ціннісних орієнтирів людей. Результат показує, що прогнози справджуються. Адже якості лідера впливають на напрям його діяльності і події. Ми можемо ці якості розкрити. Центр Соціон пропонує ознайомитися із закономірностями психічних взаємодій і використовувати закони природи для підбору складу керівництва й інших робочих груп.
 
Варто ознайомитися із суттю соціонної організації і почати впроваджувати набутки науки поступово вже сьогодні, організуючи робочі групи за законами соціоніки.
 
Щодо історичного розвитку – жодна країна не досягала успіху, копіюючи досвід іншої. Першими були ті, що впроваджували у себе нове. Та й історія твориться зусиллями людей. В Україні назрів час, коли верхи не можуть, а низи не хочуть жити по-старому. Сама природа, суспільні закони якої відкрила соціоніка, пропонує нам прогрес. Все в руках людини. І ми відповідальні за всі процеси, які відбуваються у світі.
 
Є кілька варіантів обрання елітної групи. Один з них: ті, що балатуватимуться у депутати, повинні перед тим пройти діагностику на визначення соціонічного типу. І народу пропонувати обирати тільки серед екстравертів, які взмозі відповідально вирішувати проблеми. До кожного обраного екстраверта підбирати дуала для ефективності роботи.

Народні вибори треба видозмінити. Ще академік А.Сахаров писав: “Дуже інтелігентний, інтелектуальний уряд явно неможливий ні при демократії, ні при соціалізмі, бо яким же загальним голосуванням, коли і де може бути обрана розумова еліта в уряд?” Бо мудрих і порядних людей можуть обрати тільки мудрі і порядні люди. Тоді варто урядовців обирати силами інтелектуальної еліти – з’їздом науковців, політиків, економістів, юристів тощо. І обов’язково дотримуватися при цьому законів соціоніки щодо відповідності природженого потенціалу людини її посаді, і враховувати закони сумісності при формуванні колективів і робочих груп. Тоді й наукову еліту можна буде оцінити, на що вона здатна!

Назрів час навчати практичній соціоніці всіх керівників кадрових служб і політиків, причетних до відповідальних державних справ. Адже в їх руках найголовніші важелі – люди і їх долі.

Роль особистості в політиці
 
Діяльність Центру Соціон спрямована на соціальний прогрес і тому не виключає з поля зору і політичні події. Знаючи природні психічні законо­мірності, мож­на гуртувати політиків, адже будь-яка людина при владі також за своїми властивостями “роз­шифровується” - чи може вона реалізувати себе на тій чи іншій посаді, чи здатна виконувати ті функції, які вимагаються при цьому, чи може бути відповідальною й приймати кваліфіковане рішення.
 
Першочергове значення тут має якість людини, яка має психічні ознаки екстравертності чи інтровертності. Інтроверт сприймає світ через своє ставлен­ня до нього, тому він не може об'єктивно оці­нити події. І керівні посади для нього протипоказані. Керівна посада нівечить психіку самого інтроверта і псує його людські якості. Якщо ж він піде проти своєї природи, ігноруючи її, то надалі руйнуватиме систему, і взагалі всю організацію. Підриватиме її дієздатність ізсередини. Яким чином? Обмежуватиме активність екстравертів. А ось екстраверт за природою є ведучим, орієнтується на зовнішній світ, кра­ще бачить його реалії, тому може робити об'єктивні висновки і діяти результативно. Сло­вом, дії його можуть бути більш ефективними у тій чи іншій ситуації, і тому пропонується обирати на керівні посади лідерів-екстравертів.
 
На підтвердження такого висновку можна простежити історію колишнього СРСР. Коли при владі були інтро­верти, то вся країна жила ізольовано від світової спільноти. І Сталін, і Брежнєв, які найдовше керували, були інтровертами. А ось Ленін, Горбачов та Єльцин - екстраверти. Саме вони започатковували дієві зрушення у пол­ітиці і соціальному житті.
 
Ще один красномовний приклад - країни Балтики. Чому вони, відірвавшись від Союзу, зробили набагато більший крок вперед у порівнянні з Україною? А тому, що всі прези­денти Литви, Естонії і Латвії - екстраверти. Ми бачимо там економічне зростання, справжню політичну незалежність і реальні реформи, високий рівень життя. І навпаки, Президент Білорусії - інтроверт. Як живуть білоруси, коментувати не треба.
 
Інтроверти, займаючи керівні посади, довго не живуть, тому що психіка їх повсякчас знаходиться у перенапруженому стані, оскільки вони змушені виконувати не властиві їм від природи завдання. Вони з великою швидкістю витрачають природний потенціал, тобто біоенергію, яка є у кожній людині і має свою визначену кількість на період життєдіяльності.
 
Можна також прогнозувати, як пройдуть переговори, знаючи психічні ознаки тих людей, які приймають у них участь. Так, дипломатично проведе свою лінію етик екстраверт. А от у політичних лавіруваннях при вирішенні питання візьме гору ірраціональний логік екстраверт, а якщо ще треба проявити силу характеру – додатково до цих якостей – сенсорик. Інтуїтивний екстраверт надасть стратегічні плани, а сенсорний – спрямує тактичні кроки. Ефективну діяльність може розгорнути команда, де є представники однієї квадри, при цьому програматор – інтуїтивний екстраверт показуватиме стратегію діяльності і цілі, а практик – сенсорний екстраверт – тактичні методи їх впровадження. Організувати робочий процес, зкоординувати дії зможе сенсорний інтроверт, а зкорегує їх відносно потреб людей – етичний інтроверт.
 
Всі суспільні події не від історичного процесу, чи якоїсь злої долі, а від самих людей. Згадаймо, як Українська Республіка потерпіла фіаско і втратила незалежність не за історичних чинників, а через невдале головування М.Грушевським, бо згідно його психічних якостей етико-інтуїтивного інтроверта він пацифіст, примирювач й миротворець, м’яка, непримітна, скромна, малоактивна людина. Тому й не зміг організувати силову протидію.
 
В Україні панує дух ІІІ квадри, а призначення ІІІ-ї квадри – виявляти в суспільстві все недієздатне і нежиттєздатне, - адже це критики і коректори. Тому, споглядаючи за такими регресивними процесами в країні, люди, що належать до ІІІ-ї квадри, не можуть залишатися осторонь і мовчати, вони викривають загниваючу систему, всі негаразди в суспільстві, і їх невдоволення і критичне ставлення відчувається скрізь.
 
Те, що екстраверти при владі створюють у суспільстві прогрес, підтверджується історичними подіями. Можна привести яскравий історичний приклад періоду президенства Рузвельта, за типом інтуїтивно-етичного екстраверта. До його приходу до влади Америка переживала економічну і соціальну кризи. А під час правління Рузвельта, який обирався народом на чотири терміни, держава набула розквіту, і самого Президента американці щиро любили.
 
Отож, маючи історичний досвід - діяльність Рузвельта, у теперішні важкі часи для України найкращою кандидатурою на посаду Президента могла б бути Ю.Тимошенко, за соціонічним типом – інтуїтивно-етичний екстраверт, до речі, того ж типу, що і Рузвельт.
 
Якби політики делегували своїх представників для навчання соціоніці, - це принесло б користь і їх діяльності, і державі, за стан якої вони найперш відповідають. Хто володіє інформацією - той володіє світом, хто має знання – той має силу.
 
Тому Центр Соціон пропонує свої знання, вміння, компетентність і професіоналізм.  Пропонує впровадити на зміну демократичній - соціонну організацію суспільства. Відомо, що кадри вирішують все. Перестановка кадрів чи нові призначення без використання соціоніки завжди мають свою закономірність, це було помічено ще американськими психологами, які користуються індикатором типів М.Бріґґс. Справа в тому, що керівник екстраверт пропонуватиме зайняти посаду своєму однодумцеві також екстраверту. У Росії Єльцин – екстраверт, рекомендував свого наступника Путіна, який теж екстраверт, а той у свою чергу – Мєдвєдєва – тотожного собі за типом. Л.Кучма як інтроверт, тісно підтримував зв’язки з інтровертами П.Симоненко, П.Лазаренко й іншими. До речі, пропонував посади теж тільки інтровертам, наприклад, з подачі Л.Кучми О.Ткаченко став спікером Парламенту, а на посаду Прем’єр-міністра Уряду призначив А.Кінаха, який не тільки інтроверт, але ще й тотожній за соціонічним типом.
 
Попит на послуги прикладної соціоніки може з’явитися тільки за умов цивілізованого суспільства, яке досягло рівня високої соціальної зрілості, в якому керують люди чистих намірів з бережним ставленням до людини.
 
При тоталітарному, авторитарному чи агресивному режимах застосування знань соціоніки неможливо з тієї причини, що при таких способах правління підхід до людини здійснюється як до знеособленого гвинтика системи, несумісній із соціонічним положенням про надання кожній людині умов для самоактуалізації її природного потенціалу і якісній реалізації всіх здібностей. Наразі і серед демократичних розвинених держав, де людина соціально більш захищена, теж ще немає таких умов, щоб основна увага надавалася б людині. Приділяється увага бізнесу, економіці, політиці, ресурсам, зростанню валового продукту, а ось у соціальній сфері - тільки намагання вирішити проблеми і неможливість їх вирішення. І все тому, що наразі людина – це тільки інструмент для меркантильних цілей, засіб для бізнесу, економіки, політики, а не відправна точка, те, заради чого повинні існувати і економіка і політика.
 
У цьому світі все взаємопов’язано і гармонійно влаштовано. З однієї сторони, діють об’єктивні тенденції розвитку, які часто ігноруються людьми, що неминуче призводить до провалів проектів (чого варта тільки утопія побудови комунізму в Радянському Союзі!). З іншої сторони, є місце виявленню вільної волі людини, а люди губляться, бо живуть ніби наосліп. Обізнаний політик - це добре обізнана людина в своїй області знань, якій не влада головне, а користь від своєї діяльності для суспільства. І той буде прогресивним політиком, хто застосовує інноваційні знання, залучаючи до своєї діяльності спеціалістів. Ті суспільства, які сприймають інформацію швидше, можуть забезпечити своїм громадянам більш високу якість життя в усьому.

Людина соціонічно грамотна – це вже частина нового часу – епохи розуму і милосердя, котра тим швидше настане, чим раніше всі зрозуміють справедливий задум природи, яка створила нас.

Рекомендуємо ще ці статті рубрики

Революція гідності і нова українська революція світогляду
Революція гідності і війна на Сході - це остання жертва синів і дочок України-Руси для її Прориву! Доброго здоров'я усім читачам! Сьогодні ми підготували для вас реальні практичні заходи для творчої...
Соціоніка і політика
  Для розвитку суспільства політикам варто враховувати об’єктивні закони суспільних процесів, в тому числі і соціонічні. Адже саме можливості людей і закони їхніх стосунків впливають на результат...
Мир оглох от бесполезных слов
  Здається, що саме цей вислів якнайкраще відображує стан і настрої сьогоднішньої політичної  України. І це не може не хвилювати, бентежити простого українця, адже ми всі втомились вірити, слухаючи...

Додати новий коментар

Свіжі матеріали блогу

27 Бер 2017
Магія нашого часу: нове обличчя язичництва в християнстві
Священник Георгій Коваленко зрозумів, що "Бог не сидить у кабінетах митрополитів, Його немає в позолочених іконостасах, Він не говорить вустами пихатих богословів" і настав час знайти відповіді на запитання, на які церква знайти відповіді не здатна...
17 Лип 2016
Як заробити на коментарях в Qcomment ru
Вітаю вас, дорогі соціонці! Продовжуємо наші великі справи і сьогодні ми обговоримо як збільшити дохід на коментарях в інтернеті на сервісі Qcomment ru. У першій частині серії є детальна відео інструкція по реєстрації в Qcomment.   Увага!...
14 Лип 2016
Робота для інтроверта - просто робота на лайок
Сьогодні незвичайна для спільноти "Соціон" новина. Йтиметься про додатковий заробіток в інтернеті і це перший випуск із серії "Робота для інтровертів". Кожен інтернет-користувач знає, що всесвітня мережа пропонує товари і послуги на будь-який смак,...

Найближчі події центру

 • 21 Лип 2017

  Тренінг "Практична соціоніка та візуальне визначення типу особистості"

  Навчіться за зовнішністю визначати характер людей і будете завжди на крок попереду!

  Дізнатись більше
 • 17 Чер 2017

  Коуч-тренінг "Сила кохання або хто моя половинка, як її знайти і кохання зберегти"

  Знайдіть свою половинку за зовнішніми рисами обличчя, поведінкою, рухами та манерою спілкування,...

  Дізнатись більше
 • 9 Вер 2017

  Повний курс "Програма підготовки цілісної особистості"

  Люди діляться на тих, хто здатен літати, і він не питає дозволу для польоту, і тих, хто вміє...

  Дізнатись більше
 • 22 Чер 2017

  Практичний вебінар "Запусти своє невичерпне джерело Енергії"

  Звідки брати ту енергію, коли насправді вже не має сил навіть зробити наступний крок?...

  Дізнатись більше
 • Наш відеоканал