Як правильно побудувати систему стимулювання персоналу

Ви є тут

16.11.2010
Тарас Гладкий

Питання підвищення мотивації співробітника до ефективної роботи хвилює багатьох власників бізнесу, управлінців, фахівців з персоналу. Створюються різні схеми нарахування зарплат, премій, системи пільг і компенсацій. Але не завжди вони спрацьовують, особливо для керівників, в яких і так зарплата досить висока, а до пільг вони давно звикли. А для рядових співробітників підвищення зарплати приносить тимчасовий стимулюючий ефект. Врешті-решт, всі гроші розтрачуються, ціни зростають, грошей знову мало, і ми потрапляємо в замкнене коло, яке рано чи пізно породжує незадоволення і вимагає подальших грошових вливань. Розширення так званого соціального пакету веде до додаткових фінансових витрат, що сьогодні не кожна компанія може собі дозволити. Всі матеріальні методи стимулювання направлені в основному на задоволення нижчих рівнів потреб співробітників (за ієрархією потреб А. Маслоу) – фізіологічних і потреби в безпеці (екзистенційні потреби).

А як же бути з потребами в приналежності, пошані, пізнанні, естетичними потребами, потребами в самоактуалізації? Адже для деяких людей задоволення цих потреб набагато важливіше за гроші і інші матеріальні блага. Емоційну сферу, сферу когнітивних, моральних і соціальних потреб більшою мірою зачіпають нематеріальні методи стимулювання. Тоді виникає наступне питання, як визначити, що для кожного окремого співробітника актуально? Запитати у нього? Цей варіант не завжди коректний в управлінні персоналом, та й людина часто видає ситуативне або соціально схвалюване за дійсне.

Спостерігаючи за людьми, я давно помічала, що одних цікавлять лише гроші, інші прагнуть займатися справою, яка приносить творче задоволення, а є люди, яким дуже важливе визнання і пошана оточуючих не залежно від того, чим вони займаються. Можна продовжувати перелік таких груп "за інтересами", але основна думка в тому, що всі ці групи людей об'єднує схоже відношення до стимул-реакцій до діяльності, до тих цілей і завдань, які представники кожної групи вважають гідними прояву активності. В межах кожної групи спостерігається загальний інтерес і згода з питання "заради чого все це варто починати".

table_sociotipНедавно мені в руки попала книга Олени Удалової «Соціоніка в роботі з персоналом або Що показує MBTI». Автор спираючись на типологію К.Юнга і соціонічні психоінформаційні характеристики типів (соціотипи) пропонує згрупувати людей з однаковими ознаками по дихотоміях сенсорика-інтуїція і екстраверсія-інтроверсія для визначення їх провідних стимул-реакцій для діяльності.

Отримуємо наступну схему (О.Удалова):

 

Підхід Олени Удалової багато в чому допомагає підібрати «правильні» інструменти стимулювання діяльності, виходячи з особових потреб і мотивів людини. Давайте розглянемо детальніше, які ж стимул-реакції до діяльності О. Удалова вважає ефективними для кожної групи.

 

Екстравертні сенсорики ГЮГО, ЖУКОГВ, НАПОЛЕОН, ШТІРЛІЦ

Люди, що володіють справжньою волею, ті, що не уникають відповідальності, здатні не лише захистити, але і розширити свою територію, стають лідерами, практично не напружуючись. Вони уміють досягти задуманого, вирішувати важкі завдання, розпоряджатися владою, поклопотатися про оточуючих. У описах цих типів завжди присутні поняття авторитету, керівництва, заступництва, упевненості, волі і відповідальності.

Представникам групи властива діяльність практичного характеру (сенсорика) з розширенням кола контактів (екстраверсія). Цінності - престижне положення, влада, впливовість, пошана - ті, що підтримають репутацію в моменти невизначеності (передбачливість).

Їх цікавлять завдання, наближені до соціальної практики, суспільне визнання їх діяльності, можливість зробити ус­пішну кар'єру, винагороди. Екстравертні сенсорики знають ціну цим чинникам. Вони піклуються про свої ресурси (гроші, репута­цію, зовнішній вигляд тощо), оскільки це дає надійність при несподіваних поворотах долі. Тому ці типи орієнтовані на підвищення статусу. Стимул-реакція їх діяльності - престиж.

Якщо людина проявляє сенсорну неквапливість і кон­кретність, добре відчуває свою територію і схильна до розширення кола контактів і діяльності, то її не влаштує про­сто велика сума зарплати. Вона повинна займати престижне положення, про яке можна розповідати знайомим без сором’язливості. Її повинні поважати на роботі, відзначати винагородами, згадувати у вітальних наказах по фірмі. Інакше її трудовий ентузіазм поступово виснажуватиметься.

Екстравертні інтуїти ДОН КІХОТ, ГАМЛЕТ, ДЖЕК, ГЕКСЛІ

Ці люди-шукачі, захоплені своєю ідеєю. Все недосліджене викликає природну тягу в цих типів зазирнути "під покриття таїни". У описах цих типів завжди присутній мотив руху, змін, власних цілей, особистої свободи. Їх приваблюють незвичайні перспективні, масштабні завдання, пошук оригінальних рішень. Вони прагнуть розгледіти в майбутньому майбутні пробле­ми і заздалегідь їх вирішити. Це першовідкривачі, їх більше за все надихають можливості майбутнього, чим реалії сьогодення.

Представники цієї групи реалізуються в нетрадиційних або постійно оновлюваних сферах діяльності (інтуїція) з розширенням кола контактів (екстраверсія). Їх захоплюють складні перспективні завдання з масштабними наслідками (безпечність).

Їх цікавлять ті проблеми, вирішення яких принесе в життя щось нове, дозволить побачити реальність під іншим кутом. Екстравертні інтуїти, як ніхто інший, відчувають нескінченну багатогранність і невичерпність світу. Ідея зробити відкриття гріє їм душу, тому звичайна рутинна робо­та, що не обіцяє несподіванок, їх стомлює. Вони завжди готові покинути "нудну" роботу на користь тієї, що обіцяє нові можливості. Стимул-реакція їх діяльності - унікальність.

Якщо людина проявляє інтуїтивну неуважність і широкий інтерес до малопов'язаних на перший погляд речей, то, швидше за все, вона не зможе довго всидіти на високооплачуваній, але рутинній роботі. Їй необхідний постійний приплив свіжої інформації, несподівані повороти і завдання, яких ще ніхто не вирішував. Тоді вона виявить максимальну зацікавленість і ефективність у роботі, досягши результатів, які, поза сумнівом, викличуть здивування колег.

Інтровертні сенсорики ДЮМА, ГОРЬКИЙ, ДРАЙЗЕР, ГАБЕН

Це люди, зосереджені на своїх стосунках зі світом. Довіряючи своїм, абсолютно адекватним відчуттям, ці типи добре відчувають гармонію і комфортність довколишньої середи, естетику, зручність, екологію. У описах цих типів завжди присутні поняття практичності, розуміння власних цілей і уміння їх досягати, врівноваженості, здатності забезпечити комфорт, сили. Вони намагаються гармонізувати свій особистий простір і піклуються про те, аби робота не порушувала їх естетичних і ергономічних критеріїв.

Представникам цієї групи властива діяльність прак­тичного характеру (сенсорика) з постійним колом контактів (інтроверсія). Їх цікавить хороше матеріальне забезпечення, комфортні умови життя і роботи, запаси, що забезпечують багатство відчуттів і інформації (безпечність).

Інтровертних сенсориків цікавить особиста стабільність і зручність, яку вони намагаються створити на будь-якому робочому (і не­робочому) місці. У них не викликає ентузіазму діяльність, що порушую реальний комфорт зараз ради вигоди, обіцяної коли-небудь. Вони виразно відчувають своє існування, комфортом якого не пожертвують заради ефемерних проектів. Стимул-реакція їх діяльності - добробут (у широкому сенсі цього слова).

Якщо людина проявляє конкретну практичність і смак до маленьких життєвих радощів, швидше за все, її мало зацікавить портрет на дошці пошани або вдячність в наказі. Вона повинна відчути реальність винагороди за свою працю. Винагорода може бути грошовою, а може - матеріальною: путівка, опла­чувана відпустка, дарунок від фірми, безпроцентні позики. Якщо керівник обмежиться урочистим рукостисканням під звуки оркестру, інтровертний сенсорик відчує глибоке розча­рування. Що неминуче позначиться на його трудовому ентузіазмі.

Інтровертні інтуїти РОБЕСП'ЄР, ЕСЕНІН, БАЛЬЗАК, ДОСТОЄВСЬКИЙ

Це люди, що не володіють силою і владою, рухливі, гнучкі, швидкі, з вираженими прогностичними здібностями. Їх цікавить внутрішня цілісність їх власних зв'язків з явищами довколишньої реальності. Вони здібні до глибокого занурення в область, що цікавить їх, в своїх пошуках внутрішньої єдності. У описі цих типів завжди присутні здібності сприйняття перспективи, хороша орієнтація в життєвих ситуаціях, сприйнятливість, податливість.

Типи цієї групи реалізують свої інтереси в нетрадиційних або в оновлюваних (інтуїція) областях діяльності з постійним колом контактів (інтроверсія). Їм подобається займатися тим, що має значення особисто для них, їх внутрішній світ ідей, можливість працювати у властивому їм ритмі (передбачливість).

Інтровертні інтуїти прагнуть займатися лише значимими для них, цікавими їм справами. Те, що ніяк не пов'язане з їх особистими інтересами або перспективами, здається їм нескінченно нудним. В цьому випадку зацікавити їх повинна хоч би, зарпла­та. Їх зацікавлює можливість працювати в своєму ритмі, дослідження, що допомагають вирішити їх особисті питання або що вгамовують їх власну цікавість до світу. Стимул-реакція їх діяльності - самодостатність.

Якщо людина схильна до мрійливого заглиблення в себе, застигаючи при цьому у вельми химерній незручній позі, то, швидше за все, її не зацікавить перспектива стати керівником великого сектора. Її не дуже порадує перспектива думати про чужі турботи і завдання. Вона хоче мати достатньо свободи, аби займатися цікавою справою, занурюючись в неї цілком. А керівництво повинне поклопотатися, аби інформація і час для цього було достатньо, і щоб матеріальні турботи працівника теж не відволікали.

***
Описаний розподіл об'єднує типи людей по критеріями, які пробуджують їх трудову активність. І тут теж соціоніка відкриває дещо незвичайні ракурси. Як видимо, далеко не кожен тип надихнеться ідеєю отримати орден за свої заслуги. Деяким треба просто дати грошей більше. А інших абсолютно необхідно забезпечити унікальним і важким завданням. І добре б не переплутати сти­мули. Вони не так універсальні, як нам до цих пір здавалося.

Соционічний підхід до використання системи основних форм і видів управлінської дії на персонал для забезпечення високого рівня мотивації співробітників та досягнення високих результатів праці дозволяє підібрати "правильний" індивідуальний метод стимулювання. І як ми побачили з опису груп, не кожному потрібно пропонувати підвищення зарплати, інколи можна запропонувати співробітникові вільний графік при виконанні певного об'єму робіт, і він буде щасливий!

Питання визначення типа того або іншого співробітника вирішується за допомогою методу візуального типування, який по зовнішності (частіше навіть заочно, по фотографії) дозволяє визначити соціотип людини без тестувань, які вимагають додаткових часових витрат на організацію, проведення і обробку результатів. За допомогою інтерв'ю можна теж допустити помилки, а за спостереженням поведінки - і поготів, тому що часто люди, проявляють напрацьовану рольову соціально бажану поведінку, вводять в оману через використання так званих "масок".  Зате зовнішність не обдурить, оскільки "зовнішність - це проявлена суть" (А. Аугустінавічуте). Соціоніка описує закономірності психічних якостей і зовнішніх ознак (риси обличчя, статури, особливості постави), тому основним методом визначення соціотипу людини є візуальний. Цьому можна навчитися або замовити послугу в специалістів-соціоніків, які після визначення соціотипу складуть Характеристику ділових здібностей і Мотиваційний профіль співробітника.

За матеріалами книги О. Удалової
 «Соціоніка у роботі з персоналом або Що показує MBTI»

Рекомендуємо ще ці статті рубрики

Стилі керівництва та соціотип керівника
Стилі керівництва На керівні посади обирати потрібно тільки екстравертів, їм природно бути ведучими, і керівниками. Прагнуть прогресивних дій, хочуть бути творцями власних починань, шукають у своїй...
Визначення типу особистості в роботі з персоналом
Пошук, підбір, розстановка та мотивація персоналу «Що не оцифровано, то некеровано» - говорить відома теза менеджменту. Застосувати її можна скрізь, крім роботи з персоналом. Виробництво, збут,...
Як правильно побудувати систему стимулювання персоналу
Питання підвищення мотивації співробітника до ефективної роботи хвилює багатьох власників бізнесу, управлінців, фахівців з персоналу. Створюються різні схеми нарахування зарплат, премій, системи...

Додати новий коментар

Свіжі матеріали блогу

27 Бер 2017
Магія нашого часу: нове обличчя язичництва в християнстві
Священник Георгій Коваленко зрозумів, що "Бог не сидить у кабінетах митрополитів, Його немає в позолочених іконостасах, Він не говорить вустами пихатих богословів" і настав час знайти відповіді на запитання, на які церква знайти відповіді не здатна...
17 Лип 2016
Як заробити на коментарях в Qcomment ru
Вітаю вас, дорогі соціонці! Продовжуємо наші великі справи і сьогодні ми обговоримо як збільшити дохід на коментарях в інтернеті на сервісі Qcomment ru. У першій частині серії є детальна відео інструкція по реєстрації в Qcomment.   Увага!...
14 Лип 2016
Робота для інтроверта - просто робота на лайок
Сьогодні незвичайна для спільноти "Соціон" новина. Йтиметься про додатковий заробіток в інтернеті і це перший випуск із серії "Робота для інтровертів". Кожен інтернет-користувач знає, що всесвітня мережа пропонує товари і послуги на будь-який смак,...

Найближчі події центру

 • 21 Лип 2017

  Тренінг "Практична соціоніка та візуальне визначення типу особистості"

  Навчіться за зовнішністю визначати характер людей і будете завжди на крок попереду!

  Дізнатись більше
 • 17 Чер 2017

  Коуч-тренінг "Сила кохання або хто моя половинка, як її знайти і кохання зберегти"

  Знайдіть свою половинку за зовнішніми рисами обличчя, поведінкою, рухами та манерою спілкування,...

  Дізнатись більше
 • 9 Вер 2017

  Повний курс "Програма підготовки цілісної особистості"

  Люди діляться на тих, хто здатен літати, і він не питає дозволу для польоту, і тих, хто вміє...

  Дізнатись більше
 • 22 Чер 2017

  Практичний вебінар "Запусти своє невичерпне джерело Енергії"

  Звідки брати ту енергію, коли насправді вже не має сил навіть зробити наступний крок?...

  Дізнатись більше
 • Наш відеоканал