Психіка людині дана для орієнтації в житті і її треба знати

Вітаємо вас, дорогі друзі! Ми рухаємось далі і сьогодні ви дізнаєтесь як виглядає наша структура психіки, а це означає, що від сьогодні ваше життя стане більше усвідомленим і зрозумілим. Тепер ви знатимете, чому ми по-різному сприймаємо і реагуємо на ту чи іншу інформацію. І особливо це стосується тих, хто ще не знає свого соціонічного типу. Відкрийте свій щоденник і занотуйте собі якою є структура психіки.

Психіка людині дана для орієнтації її в житті – просторі, часі, суспільстві, і діє вона як інформаційна система, тобто завдяки психіці людина сприймає інформацію, переробляє її й реагує як результат. Це і вивчає соціоніка – психіку як інформаційну систему.

Щоб осягнути механізм діяльності психіки, в соціоніці використовується структура психіки, яка розроблена Аушрою Аугустінавічютє (так звана модель-А), і в деяких випадках, для зручності пояснення закономірності стосунків між людьми, наприклад, модель Юнга (модель-Ю). Характеристики описані за моделлю-А. 

Ви не може все, бо маєте як сильні, так і слабкі сторони. А тому відповідно до моделі-А, умовно виділяється чотири блоки: два сильних і два слабких, які показують відповідно сильні і слабкі ваші сторони. Коли здійснюється діяльність сильних блоків, ви легко сприймаєте, розумієте, обмірковуєте та пояснюєте інформацію, не витрачаєте на це зайвих зусиль, бо маєте власну систему норм і оцінок, природну непохитну впевненість і знання на основі життєвого досвіду. Тому усвідомлюєте те, що робить, при цьому ваші дії впевнені та економічні.

Діяльність слабких блоків являє собою такий процес переробки інформації, який постійно вимагає від вас вирішення тривожних питань: де знайти необхідну інформацію, яким способом діяти і що робити в даній ситуації? Бо самостійно не можете знайти причини виникнення проблем. Тому прагнете отримати пораду, шукаєте відповіді в спілкуванні, літературі тощо. З вдячністю сприймаєте інформацію і допомогу. Будь-яка людина тут піддатлива, інформацію сприймає некритично, з довірою, без аналізу, її легко програмувати, керувати нею і навіть маніпулювати. 

Слабкими блоками важко усвідомити інформацію, - це потребує додаткової енергії.

При цьому відчувається напруження, тривога і невпевненість. Тому на основі знань і досвіду людина виробляє певні норми і дотримується їх. А оскільки витрачає на це багато зусиль, може переоцінювати власні знання і нав’язувати їх іншим. Уникнення використання слабких блоків сприяє більш ефективному функціонуванню сильних. Чим краще ви володітимете сильними блоками, тим економніше вони функціонують і ви відчуватимете себе впевнено, енергійно.

Отже, за сильними сторонами ви можете вільно творити, а за слабкими – користуйтеся певними зразками. 

Таблиця - Структура психіки і її функціональне наповнення - модель А

Сильні сторони   Слабкі сторони

 

МЕНТАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ

Ментальність – все про що говорять, думають, що добре усвідомлюється. Людина критикує, ображається, радіє та може сказати про свої почуття та думки. Щось усвідомлюється краще, щось – гірше, але ці функції свідомі.

Блок ЕГО «Знаю»

це найбільш енергонасичений і автономний блок, демонстративний і творчий, на ньому відчуваємо себе впевнено,   спокійно,   компетентно,   гідно і приємно. Тут дається вся повнота творчості і людина до всього намагається дійти самостійно. Проявляє категоричність і диктат: не приймає зауважень, вперто відстоює свої переконання і намагається впровадити їх. Впевнена, не знає сумнівів, переживань, докорів сумління. Реалізує себе безстрашно, не рахується з авторитетами і нормами. Сміливо сперечається, стверджуючи власну точку зору, дає безапеляційні оцінки, висловлюючи захват чи обурення.  За цими функціями слід обирати професію

 

Блок СУПЕР ЕГО «Треба»

зона соціальних стереотипів, коли людина прагне відповідати суспільним нормам, відчуваючи, що саме цих якостей їй не вистачає, щоб подобатись іншим, бути, як усі: прагне не виділятися, застосовувати випробувані шаблони та стереотипи. І, намагаючись поводитись так, насправді, напружує оточення, бо й сама відчуває напруження, ніби сама не своя чи не у своїй тарілці, і, догоджаючи іншим, губить себе. Це зона невпевненості. А надмірна чутливість цього блоку змушує людину гостро реагувати на неприємну ситуацію, що призводить до тортур самооцінки і психосоматичних захворювань. Та все ж слабкість даного блоку дає сильний стимул до самовдосконалення, бо стимулює до пошуку необхідної інформації і вироблення нормативів поведінки.

1 ф-я - програмна, базова          2 ф-я - творча                 3 ф-я - рольова, адаптивна 4 ф-я - мобілізаційна, больова
Основа особистості та інтелекту людини. Інформація сприймається адекватно і людина може бути тут експертом. Ця функція більша за можливості самої людини і занадто сильна впевненість тут може підвести у житті. Людина найбільш усвідомлює і керує собою. Інформація засвоюється швидко і може докладно обговорюватися, часто створюється самостійно, тому людина впевнено виступає в ролі творця, критика   Людина діє так, як її навчили, важко засвоює нове і не створює нового. Для адаптації у складних і незвичних для себе умовах грає роль, намагаючись похизуватися, виправдати чужі очікування, не розкриваючи основу своєї особистості Больова або місце найменшого опору. Зона психічного напруження - і критика, і схвалення сприймаються боляче, бо інформацію важко сприймати адекватно. Її висока чутливість допомагає уникнути неприємних ситуацій

ВІТАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ

Ці функції діють за життєво важливим показанням, по життєво необхідним обставинам, скоріше підсвідомо, на рівні інстинктів, без зайвих слів, проявляючись в основному для життєзабезпечення, немає часу розмовляти, коли з’явилась небезпека для життя або нецікаво розмовляти, коли звична робота виконується кожного дня, тому немає матеріалу для роздумів

Блок ІД «Можу»

це зона підсвідомої впевненості. В цих функціях рідко буває обдумування, творче опрацюванняТут рішення приймаються миттєво, генеруються на підсвідомому рівні, без зайвих слів і роздумів. Ці функції включаються в напруженій "пожежній" ситуації, коли немає часу на роздуми або в звичайних побутових ситуаціях, коли робота звична, виконується на автопілоті.

 

Блок СУПЕР ІД «Хочу»

дитячий блок або зона наших потреб, задовольнити які може тільки психічно-доповнююча людина - дуал, слабкі неусвідомлені функції піддатливі та керовані інформацією, що надходить ззовні. Легко піддаються навіюванню, програмуванню. Інформація сприймається некритично, з довірою, запам'ятовується без аналізу. За цими функціями людина легко та ефективно навчається, з вдячністю сприймає інформацію та допомогу. Якщо ми намагаємось поводити себе, акцентуючи якості, притаманні цьому блоку, відштовхуємо людей несерйозністю, легковажністю, некомпетентністю, самі себе принижуємо, показуючи невластиві нам якості, виглядаємо недоречно, смішно.  Відчуваємо себе невпевнено, але втішаємось від самозадоволення, що насправді є самообманом, бо при цьому швидко виснажуємось і втрачаємо власну гідність, справжнє своє обличчя. 

8 ф-я - демонструюча, фонова 7 ф-я - контролююча, обмежууюча   6 ф-я - активаційна, референтна 5 ф-я - сугестивна
реалізується без слів у справах. Опора у будь-яких ситуаціях, завжди включена в роботу, як фон усього життя. Людина набирає досвід, діє автоматично та з задоволенням, набувши багатого досвіду, радо її демонструє Контролює ситуацію і обмежує прояви інших. Це наші "охоронці". Людина може відгородитися від небажаних впливів, обмежити зайву активність інших, але, якщо людину тут обмежують інші, це її обеззброює   слабка, але тонізуюча  функція, особливо, якщо депресивний стан. Непридатна для творчої роботи, але дає гарні результати в навчанні на рівні "грамотний користувач". Людина орієнтується на думку інших, не протиставляє себе їм, потребує комфортного забезпечення це "вхідні ворота" для інформації. Тут легко навіяти будь-що, бо сприйняття наївно-довірливе. Інформація привертає увагу, справляє сильне враження, викликає довіру

 

 

 

Прагнення людини пізнавати стримуються й обмежуються можливостями нашої психіки. Якщо найближче оточення і соціальні умови сприяють зняттю напруження  завдань, що  стоять перед блоками ІД, СУПЕР ІД, СУПЕР ЕГО, то це веде до накопичення інформаційно-енергетичного потенціалу блоку ЕГО.

Ця структура психіки - це і є по суті ми, а перехід з одного блоку до іншого відбувається неусвідомлено і миттєво. Тому треба знати себе, щоб уникати небажаних ситуацій, в яких будуть активізуватися слабкі блоки. Якщо ж ситуацій таких не уникнути, варто знати, люди якого типу можуть допомогти, захистивши ваші слабкі сторони, коли Ви зможете опиратися на їхні можливості, передаючи їм ініціативу у тому, де вони сильні, а Ви слабкі, знаючи, до кого звернутися за певною порадою чи допомогою. Отже, не потрібно “силу волі гартувати”, варто користуватися тим, що дано природою – якостями власних сильних сторін, а все інше дає суспільство й близьке оточення.

Вміння визначати соціонічні типи людей і знання їхніх особливостей допомагає створити комфортне і корисне для себе оточення. А щоб почуватися впевнено, мати адекватну самооцінку і щоб інші поважали, варто бути у будь-яких обставинах самим собою – тобто відчувати себе тільки на блоці ЕГО. В цьому і полягає секрет психічного і фізичного здоров’я. Адже при здоровому дусі - здорове тіло.

Як ви зрозуміли з таблиці "структура психіки", психіка людини оперує восьми функціями, але залежно від соціонічного типу функції психіки знаходяться у певних блоках і тому діють по-різному, бо мають різну енергетичну насиченість. Енергетична насиченість визначається мірністю функцій (за О.Букаловим).

Найбільш енергетична (4-х мірна) перша - програмна функція психіки блоку ЕГО. Друга – творча функція – 3-х мірна, третя – рольова – двомірна, четверта – мобілізаційна – одномірна. Причому перша функція психіки– канал прямого зв’язку з Космосом, тобто, розвинуті якості цієї функції можуть сприяти появі неординарних можливостей.

Як бачимо з таблиці, де показана модель-А, кожен блок має по дві функції психіки, психічне наповнення яких (психічні ознаки) залежить від соціонічного типу, тобто, у кожного своє. Про суть функцій, ви можете прочитати в книзі "Характер за зовнішністю" (зверніться в Службу підтримки чи зателефонуйте, щоб придбати книгу).

Для зручності та наочності зображення Аушра Аугустінавічюте ввела символьні знаки:

структура психіки і умовні символи психічних ознак

З цих символьних знаків будується модель соціонічного типу. Інформаційна структура психіки набула графічного зображення. Порядок розташування символів у моделі та їх колір відображає домінуючу ознаку типу по кожній дихотомії. Таку модель структури інформаційного сприйняття кожного типу особистості на честь А.Аугустінавічюте назвали моделлю-А. 

Тепер знаючи структуру психіки, ви в будь-який зручний для себе час, зможете замовити послугу визначення соціонічного типу. Підписуйтеся на нашу розсилку та дивіться Yotube-канал центру "Соціон".

Діліться інформацією, будьте здорові і щасливі!
незабаром побачимося знову!

 

Рекомендуємо ще ці статті рубрики

Свіжі матеріали блогу

Квазігендерна соціоніка: Звідки виникли терміни "чоловікоподібна" жінка, і "жінкоподібний" чоловік? Квазігендерна соціоніка У даній статті пояснюються особливості поведінки людей одного і того ж Типу, незалежно від статі, коли при посиленні певних функцій (природженому), загальний стиль поведінки схожий на стереотипні уявлення чоловічої та жіночої поведінки, але при... Дізнатись більше
Про розвиток соціоніки, якій вже 40 років Соціоніці 40 років_про розвиток соціоніки   Виповнилося 40 років з дня визнання соціоніки наукою, а саме 1 жовтня 1980 року її основоположниці - Аушрі Аугустінавічутє вручено патент на винахід. Маємо два томи зібрання її праць. А тоді - у вісімдесятих передруковувались на друкарських... Дізнатись більше
Гармонія особистості Гармонія особистості Застосування законів соціоніки, психософіі Афанасьєва, розуміння функціонування Моделі-А і управління власними реакціями, сприйняття людей усіх типів і комфортні стосунки з будь-якою людиною - ось показники гармонійної особистості. Застосування... Дізнатись більше

Найближчі події центру

 • Тренінг "Практична соціоніка та візуальне визначення типу особистості"

  Навчіться за зовнішністю визначати характер людей і будете завжди на крок попереду!

  Дізнатись більше
 • Коуч-тренінг "Сила кохання або хто моя половинка, як її знайти і кохання зберегти"

  Знайдіть свою половинку за зовнішніми рисами обличчя, поведінкою, рухами та манерою спілкування,...

  Дізнатись більше
 • Повний курс "Програма підготовки цілісної особистості"

  Люди діляться на тих, хто здатен літати, і він не питає дозволу для польоту, і тих, хто вміє...

  Дізнатись більше
 • Тренинг "Практическая соционика и визуальное определение типа личности"

  Научитесь по внешности определять типы людей и будете всегда на шаг впереди!

  Дізнатись більше
 • Наш відеоканал