Проект "Соціонічна діагностика учнів. Розкриття стосунків між учнями та вчителями"

Ви є тут

21.10.2010
Таня Педан

ПРОЕКТ "Соціонічна діагностика учнів (виявлення вродженого потенціалу, сильних і слабких сторін, вроджених схильностей до певних предметів і профорієнтація). Розкриття закономірних стосунків між учнями та між учнем і вчителем".

Соціоніка – найкращий інструмент у профорієнтації школярів, їхній предметній орієнтації і виборі гуртків, для впровадження індивідуального підходу і гармонізації стосунків між учнями, та між кожним учнем і вчителем. Така робота проводилася у школі №304 м. Києва для учнів та класоводів перших класів та для старшокласників. Пропонуємо усім зацікавленим.

Теоретична база: соціонікаRead More

Матеріал: фото обличчя в фас (кілька для кожного), підписаний конверт
 
Література: Т.Педан «Характер за зовнішністю», «Знайди гармонію в житті», В.Іванов «Ділова соціоніка», В.Гуленко «Гуманітарна соціоніка»
 
Виконавець: Педан Тетяна Петрівна, магістр соціоніки, Тарас Гладкий, менеджер практикум-центру «Соціон»
 
Тема: Пізнання себе і вибір життєвого шляху
 
Мета: розкриття вроджених якостей характеру, здібностей і можливостей учнів через визначення соціонічного типу.
 
Унікальність наукової роботи полягає в усвідомлені людиною своєї суті. Теоретичні знання та експерименти підтверджуються на практиці. Люди, які знають свій соціонічний тип, стають впевненими в собі, краще розуміють себе, мають прагнення пізнати інших, знаходять доповнюючих партнерів, справу до душі, досягають успіху в житті.
 
Актуальність роботи пов`язана з потребами як школярів так і вчителів. Більшість учнів розгублені у виборі власного шляху і мають невпевненість у собі через незнання власних здібностей, можливостей. Вчителі потребують знань про те, як здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня і прогнозувати поведінку в різних ситуаціях. Прийшов час відмовитись від стереотипу соціальних норм, що всі діти повинні бути активними, старанними, слухняними, уважними, щоб приймали тільки думку дорослих, не маючи власної. Натомість - підтримувати в учнях самостійність, почуття власної гідності й позитивні прояви особистості.
 
Об’єкт: учні 8-12 класів, педагогічний персонал школи.
 
Предмет: практичне використання законів соціоніки та соціонічних технологій в розкритті природженого потенціалу учнів та вчителів, закономірних стосунків.
 
Робота спрямована на створення, по-перше передумов для використання учнями свого вродженого потенціалу як під час навчання так і при виборі професії, по-друге - умов для ефективного навчання та забезпечення взаєморозуміння між самими учнями і з учителями, в педагогічних колективах.
 
Проблеми, на вирішення яких спрямована робота:
 • 1.  Неможливість учнів у певних випадках задовольнити вимоги вчителів.
 • 2. Труднощі самовираження учнів, їх індивідуального розвитку і творчого підходу до навчального процесу.
 • 3.  Неадекватне сприйняття інформації та непорозуміння під час спілкування.
 • 4.  Усунення несприятливого психологічного клімату в класних колективах.
 • 5.  Нереалізація закладеного потенціалу у старшокласників через обрання професії наосліп.
 • 6.  Невідповідність природних даних людини обраній професії.
 • 7.  Суспільні проблеми невдоволення, роздратування, психосоматичних розладів.
 • 8.  Становлення особистості та її самореалізація в суспільстві.

Не знаючи себе, при виборі життєвого шляху можна рогубитися. Тому існує потреба пізнати себе. Свої здібності можна відчувати, але впевненість можна отримати через знання соціонічого типу, що дозволяє розкрити та проявити свою індивідуальність і розвивати особистість.

Знання соціонічних типів учнів, тобто їх природжених характерних якостей допоможе вчителям і батькам впродовж усіх років навчання в школі здійснювати індивідуальний підхід при навчанні, вибрати професію, налагодити взаєморозуміння і взаємовідносини.
 
Знання соціонічних типів учнів, вчителів та батьків дає можливість:
 
1. Розкрити індивідуальність та спрямувати до певних предметів, вибрати вид діяльності згідно вродженим задаткам.
2. Розкрити закономірності стосунків для гармонійних взаємодій з іншими.
3. Обрати супутника життя.
 
Результат проведення науково-практичної роботи матиме такі наслідки:
 
Кожен зможе:
 • пізнати себе;
 • стати собою;
 • позбавитись комплексів неповноцінності та уявних побоювань;
 • бути впевненим у собі та мати власну позицію;
 • досягти успіху в реалізації духовних та матеріальних потреб;
 • прогнозувати поведінку людей;
 • обрати комфортне оточення: друзів і знайомих;
 • створити міцну сім`ю;
 • правильно обрати життєвий шлях згідно з природними здібностями.
Перспективні наслідки:
 • самовдосконалення кожної особистості;
 • зростання культури спілкування, поваги до людини;
 • позбавлення рабської залежності у поведінці та висловлюванні власних думок;
 • уникнення психосоматичних хвороб;
 • вирішення проблем важких дітей;
 • попередження злочинів серед неповнолітніх;
 • сприяння вирішенню проблеми наркоманії, алкоголізму;
 • надання можливостей реалізуватися в суспільстві;
 • створення працездатних комфортних колективів;
 • чітка організація ринку праці;
 • створення щасливих сімей та їх зміцнення;
 • зменшення кількості розлучень.
Завдання:

1. Визначення соціонічного типу учнів та вчителів.

2. Розкриття вроджених якостей характеру, сильних і слабких сторін, темпераменту

3. Профорієнтація.

4. Надання учням знань про соціонічний тип доповнюючої людини.

5. Визначення міжособових стосунків між класними керівниками та кожним учнем.
 

Користь для учнів:

 • Відчувши сильні сторони своєї особистості, старшокласники зможуть правильно обрати свій життєвий шлях, матимуть можливість зробити менше помилок у житті.
 • Учні стануть більш впевненими в собі, самостійними, матимуть власну позицію, зможуть досягти кращих результатів, обравши правильно професію і супутника життя; збережуть своє здоров`я завдяки створенню комфортного клімату в сім`ї та в робочому колективі.
Користь для вчителів:
 • Вчителі знатимуть характер учнів, що полегшить індивідуальний підхід.
 • Зможуть скорегувати вимоги до учнів і спрямовувати їх до певних предметів.
 • Знання міжособових стосунків між вчителем і учнями і самими учнями сприятиме оздоровленню психологічного клімату в класних колективах.
 • Налагодження зв`язків з батьками і ознайомлення батьків з особливостями характеру їхніх дітей.

Методика роботи з педагогічним персоналом і учнями 8-12 класів

 

 

Організація дослідження

 

Термін

виконання

роботи

1. Укладання договору з директором школи

На 5років

2. Робота з педагогічним персоналом - теоретичні та практичні заняття, визначення соціонічного типу

3 дні

3. Лекції для старшокласників

2 дні

4. Визначення соціонічних типів учнів (розкриття індивідуальності)

1 день 30 уч.

1.Психічне оздоровлення учнів в класних колективах - виявлення міжособових  стосунків

3 дні

5. Надання документів:

5.1. Посвідка про соціонічний тип;

5.2. Загальна характеристика соціонічного типу;

5.3. Характеристика орієнтації на професію за природними здібностями;

5.3. Характеристика стосунків між класними керівниками та кожним учнем і між учнями.

2 дні

6. Полегшення вибору супутника життя - визначення соціонічного типу доповнюючого партнера

Постійно

7. Консультації

Корекція взаємовідносин у міжособових стосунках

Постійно

 

Теоретично-практичні заняття включають в себе дві лекції для старшокласників та дві - для вчителів.

На першій лекції для учнів розкривається суть соціоніки і стисло даються основні соціонічні поняття, пояснюється практична користь використання соціоніки в житті кожної людини. На прикладах показується, як діють практично соціонічні технології через розкриття характерних рис бажаючих з аудиторії і опис дії стосунків між конкретними особами.
 
Друга лекція – заключна, на якій відбувається діалог з аудиторією: отримавши документи і ознайомившись зі своїми характеристиками, учні обмінюються враженнями щодо співпадання наданої інформації з особистим баченням себе та інших. Отримують відповіді на питання, які цікавлять їх.
 
Під час теоретично-практичних занять з педагогічним персоналом викладаються аналогічні теоретичні знання, визначаються соціонічні типи класних керівників, розкривається усно природжений потенціал особи, тобто описуються основні риси характеру та особливості їх прояву, дається посвідка про визначення соціонічного типу, характеристика людини і здатність проявити свої здібності у певних видах діяльності. Практична користь таких занять для педагогів полягає в тому, що вони оволодівають знаннями про власні характерні особливості, здібності, про закономірні стосунки, які виникають між ними та кожним із учнів, що полегшує індивідуальний підхід як під час навчального процесу так і при позаурочному спілкуванні.
 
Вчителі отримують короткі характеристики сильних якостей учнів, щоб диференціювати учбовий матеріал, враховуючи нахили учнів до того чи іншого предмету.
 
Наукова робота проводиться за програмою, яка включає три аудіовізуальні методики визначення соціонічного типу:
 
1. Візуальна діагностика обличчя (безпосередньо та за фотографією).
2. Аудіодіагностика (метод діалогу, тема довільна).
3. Діагностика рухів.
 
Адміністрації та вчительскому персоналу надаються такі документи:
 
1) посвідка про визначення соціонічного типу;
2) загальна характеристика соціонічного типу;
3) список учнів классу, де розкриваються вроджені якості учнів, виявлення лідера, самооцінка, темперамент, схильність до навчального предмету та професії, міжособові стосунки між учнями та вчителем.
 
Учням надаються такі документи:
 
1) посвідка про соціонічний тип, в якій вказано також соціонічний тип дуала;
2) загальна характеристика вроджених якостей характеру;
3) коротка характеристика професійної здатності;
 
за замовленням:
 
4) розширена характеристика;
5) повна характеристика сильних природних рис та професійної здатності.
 
Пропозиції
 
Знання соціонічних типів школярів суттєво допоможе практичним психологам шкіл у роботі зі школярами, тому що це є базою, відправною точкою у виявленні причин неадекватної поведінки, складнощів соціалізації, проблем особистості і колективу; на основі знання соціонічного типу можна вирішити всі інші психологічні проблеми. Тому для користі учнів, підвищення професіоналізму психологів, якості їх роботи психологам варто серйозно підійти до вивчення законів соціоніки. При цьому психолог матиме можливість відстежувати й аналізувати, як проявляються властивості психіки, які окремо розглядає психологія і які закономірно закладені природою і проявляються в кожной людині однозначно залежно від соціонічного типу. А їхні спостереження за поведінкою учнів дадуть неоцінений внесок у розвиток практичної соціоніки і психології, приведуть в подальшому до продуктивного синтезу цих наук і тим самим до позитивних зрушень в розвитку людської особистості й суспільства.
 
Для створення здорової атмосфери у школі і комплексного розвитку особистості учня, полегшення роботи вчителя, доцільно проводити соціонічну діагностику майбутніх школярів ще до вступу до школи і формувати класи за законами психічної сумісності, а саме: класи комплектувати дітьми, які за соціонічними типами належать до однієї квадри, а вчителем повинен бути ведучий цієї квадри – програматор.
 
Отже, ця робота показує необхідність визначення соціонічного типу як для кожної людини, так і для гармонії в суспільстві: в сім’ї, школі, робочих колективах та в інших організаціях.
 
Щоб досягти цього, було б слушно організувати обов`язкове визначення соціонічних типів дітей до вступу до школи і фіксувати це в особовій справі. Комплектувати класні колективи по квадрам. Найкращим вчителем для такого класу буде людина, яка має соціонічний тип ведучого даної квадри. Це дасть реальну можливість підвищити якість навчального процесу за рахунок індивідуального підходу до учнів. Відчуття комфортних стосунків в таких класах приведе до природної самоорганізації робочих колективів в майбутньому.
 
По закінченню школи учні матимуть разом з атестатом зрілості Свідоцтво про соціонічний тип. При вступі до навчальних закладів, на роботу, на прийом до лікаря повинен враховуватися соціонічний тип людини. Цілком природно може виникнути питання, який же зв’язок між соціонічним типом і медициною. Справа в тому, що кожна людина за певним соціонічним типом має запрограмовані від природи потенційні хвороби, слабкі місця, які при недуалізованості і несприятливих умовах можуть прогресувати. Тому лікарю варто це враховувати.
 
В майбутньому слушно вказувати соціонічний тип записом у паспорті. Тоді, маючи знання відповідності соціонічного типу певним видам діяльності, буде якісний відбір абітурієнтів до навчальних закладів, якісна робота кадрових служб при прийомі на роботу і організації робочих колективів. Люди зможуть також вирішувати особисті проблеми щодо пошуку друзів, однодумців, партнерів, зробити правильний вибір супутника життя.

За додатковою інформацією звертайтесь:

Тетяна Педан Консультант, тренер, магістр соціоніки Mob.tel. 096 828-01-44 E-mail: shana59@mail.ru

Тарас Гладкий PR-директор, спеціаліст з соціоніки Mob.tel. 067 377-98-13 E-mail: taras.gladkyj@gmail.com

Отримайте безкоштовні відео-бонуси!

ЦЕ ЗНАННЯ, ЯКІ ЗЦІЛЮЮТЬ ДУШУ І ТІЛО! Візьміть їх і впроваджуйте щодня. Зробіть кожну мить життя неповторною.

Рекомендуємо ще ці статті рубрики

Проект "Соціонічна діагностика учнів. Розкриття стосунків між учнями та вчителями"
ПРОЕКТ "Соціонічна діагностика учнів (виявлення вродженого потенціалу, сильних і слабких сторін, вроджених схильностей до певних предметів і профорієнтація). Розкриття закономірних стосунків між...
Виховання на основі соціонічного типу особистості
  Людина – найскладніша система у світі, і вивчати її треба комплексно, інтегруючи знання багатьох наук, що вивчають людину. Для гармонізації особистості та стосунків потрібно зробити якомога швидкий...
Як знання соціотипу дитини допомагає у її вихованні
Вітаємо вас, дорогі наші! Пам'ятаєте той день, коли ви привезли свою крихітку з пологового будинку додому? І доки ця крихітка була немовлям, потрібно було більше піклуватися про її фізичний комфорт....

Додати новий коментар

Свіжі матеріали блогу

27 Бер 2017
Магія нашого часу: нове обличчя язичництва в християнстві
Священник Георгій Коваленко зрозумів, що "Бог не сидить у кабінетах митрополитів, Його немає в позолочених іконостасах, Він не говорить вустами пихатих богословів" і настав час знайти відповіді на запитання, на які церква знайти відповіді не здатна...
17 Лип 2016
Як заробити на коментарях в Qcomment ru
Вітаю вас, дорогі соціонці! Продовжуємо наші великі справи і сьогодні ми обговоримо як збільшити дохід на коментарях в інтернеті на сервісі Qcomment ru. У першій частині серії є детальна відео інструкція по реєстрації в Qcomment.   Увага!...
14 Лип 2016
Робота для інтроверта - просто робота на лайок
Сьогодні незвичайна для спільноти "Соціон" новина. Йтиметься про додатковий заробіток в інтернеті і це перший випуск із серії "Робота для інтровертів". Кожен інтернет-користувач знає, що всесвітня мережа пропонує товари і послуги на будь-який смак,...

Найближчі події центру

 • 21 Лип 2017

  Тренінг "Практична соціоніка та візуальне визначення типу особистості"

  Навчіться за зовнішністю визначати характер людей і будете завжди на крок попереду!

  Дізнатись більше
 • 17 Чер 2017

  Коуч-тренінг "Сила кохання або хто моя половинка, як її знайти і кохання зберегти"

  Знайдіть свою половинку за зовнішніми рисами обличчя, поведінкою, рухами та манерою спілкування,...

  Дізнатись більше
 • 9 Вер 2017

  Повний курс "Програма підготовки цілісної особистості"

  Люди діляться на тих, хто здатен літати, і він не питає дозволу для польоту, і тих, хто вміє...

  Дізнатись більше
 • 22 Чер 2017

  Практичний вебінар "Запусти своє невичерпне джерело Енергії"

  Звідки брати ту енергію, коли насправді вже не має сил навіть зробити наступний крок?...

  Дізнатись більше
 • Наш відеоканал

  Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 197121976970
  Проверить аттестат
    Принимаем Z-Payment