Вирішення конфліктів (допрацьовано)

Ви є тут

09.11.2011
Таня Педан

 

Конфлікти бувають різні:

Руйнують усе деструктивні,

Можливості несуть конструктивні.

 

Людина за своєю суттю не схильна до суперечностей. Але конфлікти – настільки часте явище, що вважаються неминучістю, і з цим треба змиритися. Між людьми в групах існують формальні, ділові, дружні, сімейні стосунки. І коли люди знають, за якими психічними якостями мають доповнення і зближення з іншими, а за якими ні, і при яких стосунках необхідно утримувати певну “відстань”, щоб правильно сприймати і чути один одного, конфлікти можна регулювати, бо порушення цієї відстанні є початком поступового розвитку конфлікту.

Відомо, що конфлікти виникають із внутрішніх чинників, маючи певні причини, час на визрівання незадоволення і “слушні” обставини, які виявляються поштовхом для вибуху - тобто виходу конфлікту назовні та його розв’язання. Конфлікти є об’єктивним закономірним результатом напруження в несприятливих дискомфортних стосунках. Які виникають напруження у яких стосунках, розкриває соціоніка. І уникнути конфліктів можна при дотриманні законів психічної сумісності. Ці закони діють як між двома партнерами, так і в тісному колі невеликої групи. Передбачити взаємодії можна і між членами великих колективів.
 
Конфлікт назріває при невдоволенні потреб і незадоволені ситуацією, вчинками, результатами справ. А проявляється у бурхливій дискусії, при неспівпаданні думок, інтересів, поглядів, коли людина отримує інформацію, яка не узгоджується з її баченням щодо сильних її сторін. Адже за сильними сторонами людина завжди впевнена у своїх відчуттях і знаннях, і тому буде сміливо їх відстоювати. Робить це впевнено, і нічого, крім обурення, не відчуває – ні болю, ні образ. А от ображається, відчуває незручність і сильний біль у тих випадках, коли тиснуть на її слабкі сторони, особливо на місце найменшого опору (див. книгу «Характер за зовнішністю»). Слабкі сторони – це вразливі місця психіки, і якщо їх не знати, чи намагатися на них вказувати, критикувати, “виховувати” – нічого крім конфлікту, образ і відсторонення, не досягти. Тому конфліктів можна уникати, добре знаючи характер партнера – його сильні і слабкі сторони. Тоді сильним довіряти, а слабкі не критикувати. І не звинувачувати нікого - адже будь-які звинувачення тільки загострюють ситуацію і призводять до більших образ, агресивності і відчуження і тільки розпалюють конфлікт.
 
Відомо, що людині певного соціонічного типу властиві певне сприйняття будь-якої ситуації і сталі реакції на неї. Кожен прагне уникати конфліктів. І якщо хтось опиняється у конфліктній ситуації, потім, аналізуючи її причини, надалі прагне оберегти себе від подібних випадків і планує подумки такий стиль поведінки, щоб уникати конфліктів. Можна наперед продумати і фрази, і тренувати себе у дотриманні спокійного тону, але весь цей підготовчий процес самоналаштування зводиться нанівець у наступній конфліктній ситуації, коли людина у стресовому стані втрачає контроль над собою і відбувається природна реакція психіки, яка залежить від соціонічного типу. Тому кардинально змінити поведінку людина не в силі – все залежить від її природи -  від належності до того чи іншого соціонічного типу.
 
Конфлікти сприяють прояву у людей найгірших рис, які набувають гротеску.
 
Так, логічний стає ще жорстокішим, будучи не тільки непохитно впевненим у своїй правоті, але, до того ж й повністю не приймає інших точок зору. Ставиться до конфлікту, як до неминучого процесу зіткнення сил, коли не співпадають два стилі мислення, і це веде до посилення творчого напруження і якісних змін. Під час конфлікту намагається розібратися в його причині, обсудити проблеми і виробити підхід до його вирішення, виходячи з фактів і не проявляючи зовнішньої емоційності. Але при цьому страждає, і чим серйозніша суперечка, тим тривожніше себе почуває. А маючи свої тверді переконання, вважає, що немає сенсу розпочинати розмову про те, що й так зрозуміло. Стресову ситуацію сприймає відкрито, намагаючись подолати її, а не уникнути. При емоційно збудженому стані логічний втрачає контроль над собою, і будь-яке почуття, виражене відкрито і бурно, посилює небезпеку стресу. Для такої людини важливі час і місце вияву емоцій, які вважає недопустимою демонстрацією чогось особливо особистого, потаємного.
 
В конфліктній ситуації людина з ознакою етичності, замість того, щоб продемонструвати вміння впевнювати, тисне емоційно, стає галасливою, істеричною, нестерпно скандальною, агресивною. Поводиться нестримано, виражаючи бурхливі емоції, може говорити несправедливі речі у грубій формі, але потім, у спокійному стані цього може не пам’ятати, або про емоційний зрив не хоче згадувати. Для етичного буває дивно, чому це не рахуються з його точкою зору або почуттями інших людей. Тому й проявляє бурхливість, щоб якось відстояти свої позиції.
У зовнішніх проявах конфліктів екстраверт стає надміру багатослівним, не прислухаючись до інших, а інтроверт замикається в собі, виключаючи можливість спілкування, яке могло б урегулювати ситуацію.
 
Джерелом напружень у міжособових стосунках є нерозуміння людьми різних мотивів поведінки раціональних та ірраціональних, адже людині властиво сприймати іншу як подібну до себе.
 
Ірраціональний гнучкий, спонтанний, імпульсивний, схильний до імпровізації здаватиметься легковажним в ситуаціях, де вимагаються послідовні обдумані дії. Може бути невдоволеним поведінкою раціонального, вбачаючи його негнучким, закостенілим, консервативним, запрограмованим.
 
А раціональний вбачає ірраціонального як легковажного, незрозумілого, мінливого і навіть несерйозного, поведінку котрого неможливо передбачити. Особливо чітко спостерігається це в робочих колективах - адже в ситуаціях, де потрібно швидко прийняти рішення, змінити тактику згідно зміни умов раціональний буде нерішучим, повільним, або взагалі заступориться.
 

Не можна розглядати конфлікт як тільки негативне явище. Якщо конфлікт утворився, то це означає, що він спонукає розібратися у неузгодженнях і внутрішніх неприємностях. Конфлікт дає можливість людині заглибитись у роздуми, чесно віднайти його причини, виявляючи його суть. Аналіз конфліктної ситуації сприяє духовному росту, вчить людину, надає життєвого досвіду. Всі наявні проблеми треба обговорювати, все висловлювати, бо невирішена проблема роз’єднує людей, і винен у цьому кожний, бо замовчував, не віднайшовши мужності винести назовні власні проблеми. У випадку конфлікту краще гірка правда, ніж солодка кривда.

Конфлікт може мати різні наслідки: для одних він – динамічна і творча сила, яка надихає на досягнення нового рівня продуктивної діяльності. Інші вбачають у ньому тільки зло. Деякі вважають конфлікт руйнівним початком, якого треба уникати будь-якою ціною.
 
Дуалізовані люди природно уникають конфронтацій, вони, як правило, м’які, врівноважені, спокійні, легко знаходять вихід із скрутного становища.
 

konflikt_2Замовчувати проблеми й робити вигляд, що нічого не трапляється, як кажуть в народі “заминати для ясності”, теж не можна. Це тільки нагнітає атмосферу, присилює непорозуміння і невдоволення. Та й приховати однак нічого неможливо – адже людина відчуває і розуміє все, та й згодом таємне стає явним. Якщо проблеми замовчуються і від них відсторонюються, вони таким чином не зникають, а переходять від свідомості у підсвідомість, і турбуватимуть людину, проявляючись чи то у пригніченому, чи то у роздратованому настрої, у сновидіннях, комплексах, страхах, внутрішньому дискомфорті. Накопичуючись таким чином у підсвідомості, вони з посиленою силою вириваються назовні, і тоді людина, не керуючи своїми діями, може “зірватися”, і бурхливий конфлікт може виникнути у зовсім невідповідних ситуаціях.

Найкращий варіант для вирішення непорозумінь – спокійне, врівноважене обговорення проблем і їх бачення кожним учасником конфліктну, розуміння іншого і аналіз як власних слів та дій, так і дій інших. Не груба критика, а проникливе розуміння і входження у стан іншої людини – ось безболісний шлях для владнання протиріч. Треба бути справедливим: визнати і за собою помилки, вміти вибачитись і змінити свою поведінку, щоб надалі не ображати і не травмувати людей.
 
Кожен прагне уникати конфліктів. І якщо хтось опиняється у конфліктній ситуації, потім, аналізуючи її причини, надалі прагне оберегти себе від подібних випадків і планує подумки такий стиль поведінки, щоб уникати конфліктів. Можна наперед продумати і фрази, і тренувати себе у дотриманні спокійного тону, але весь цей підготовчий процес самоналаштування зводиться нанівець у наступній конфліктній ситуації, коли людина у стресовому стані втрачає контроль над собою і відбувається природна реакція психіки, яка залежить від соціонічного типу. Можна сказати, що в конфліктних ситуаціях діють не люди, а їхні психіки, які мають сталі від природи реакції на певну інформацію. Так, логік завжди захищатиме правоту і справедливість, етик прийматиме все на свій рахунок, ображатиметься, захищаючи себе або інших людей, якщо вважає їх потерпілими і ображеними. Сенсорний показуватиме реальні факти, інтуїтивний уявне видаватиме за дійсне, екстраверт буде тиснути, ведучи свою лінію, інтроверт захищатиметься, або поступатиметься, але лише до тієї межі, поки не зачіпатимуться його принципи.
 
Одного бажання уникнути конфліктів мало, необхідно знати міжособові стосунки з тією чи іншою людиною, про які можна дізнатися, визначивши свій соціонічний тип і тип тих людей, з якими взаємодієте і спілкуєтесь, їх сильні і слабкі сторони. Слабкі сторони – це вразливі місця психіки, і якщо їх не знати, чи намагатися на них вказувати, критикувати, “виховувати” – нічого крім конфлікту, образ і відсторонення, не досягти. Тому конфліктів можна уникати, добре знаючи характер партнера – його сильні і слабкі сторони. Тоді сильним довіряти, а слабкі не критикувати. Такі знання дають змогу корегувати будь-які стосунки завдяки дотриманню «дистанції» між людьми, уважному ставленню до партнера, знаючи особливості його сприйняття і реакцій, стежити за своїми словами і вчинками і таким чином зберігати приємність у спілкуванні.
 
Щоб уникнути конфліктів у групах від трьох осіб і більше, теж необхідно дотримуватися законів сумісності, як при комплектації групи, так і у дотримані певних правил спілкування.
 
У колективах, згрупованих навмання, при недотриманні законів сумісності неминуче виникають конфлікти. І доки люди знаходяться в таких колективах, конфліктів уникнути неможливо, хочуть вони цього чи ні. Різниця в цінностях, думках, уявленнях, світосприйнятті й переробці інформації приводить до безкінцевих непорозумінь. І як би не намагалися, рано чи пізно конфлікту не уникнути. Адже конфлікт не залежить від волі людини - це реакція психіки на невідповідність сприйняття інформації.
 
Якщо напруження виникає, треба давати вихід емоціям, а не стримувати їх, з’ясовувати незрозумілі проблеми, а не замовчувати їх. Тихий конфлікт - тобто мовчазне напруження - як правило більш тривалий і виснажливий, виникає між людьми, які мають ознаку логічності. Кульмінаційні точки такого конфлікту - вияв його - може приймати багато форм: скептичні вислови, медоточива посмішка, за якою прихована ненависть, колючі погляди, гра в мовчанку, ігнорування іншої сторони. Етичні швидше відчувають емоційні спалахи і реагують вголос на будь-яке зародження напруженості, щоб упередити порушення моральних норм, тому між ними частіші бурні обговорення проблем і висловлення незадоволення, що розряджає важку, удушливу атмосферу конфлікту.
 
Щоб конфліктна ситуація відбулася з меншими втратами, треба під час конфлікту не входити в конфронтацію, а намагатися якомога більше спілкуватися у спробі порозуміння. При чому не наполягати на своїй думці, не нав’язувати її, а краще визнати, що це тільки особисто Ваше бачення ситуації і стану речей, інша людина має свій, інший підхід до даної проблеми і має право на власну думку, відмінну від Вашої. Замість того, щоб сказати: “Я правий, а ти помиляєшся”, краще сказати: “Я вважаю так, тому що…”, або: “На мою думку, це виглядає так…” І уважно вислухати співбесідника. З часом може змінитися і Ваша думка, і думка іншого. А будь-яке протистояння і боротьба спричинюють агресивність, що веде до руйнації. Спілкування приводить до порозуміння, злагоди й миру.
 
Якими б не були погляди на конфлікт і ставлення до нього, в результаті всі учасники його отримують стрес. А якщо вже стрес відчувається, внутрішнє напруження невимушено зніме дуал у вільній безпосередній атмосфері спілкування. Дуал тонко відчує ваш стан, розрадить, втішить, допоможе і порадою і ділом. Він проаналізує причини конфлікту, розглянувши його з інших позицій, і у Вас виникне повне, цілісне уявлення про ситуацію. Роз’яснить помилки і неузгодження, покаже, як сприймається поведінка зі сторони, чого не слід було говорити, як не слід було поводитись, і як надалі бути у подібних ситуаціях. При спілкуванні з дуалом стаємо розумнішими, впевненішими, мудрішими, досвідченішими. Настрій врівноважується, трагедія може навіть перетворитися на комедію. Поруч з дуалом скрутних ситуацій не буває.
 
Для зменшення конфліктів у робочих групах формувати їх потрібно за принципом квадри: підбирати людей певних чотирьох соціонічних типів, при цьому так, щоб кожен був на своєму місці, тобто виконував завдання, яке відповідає сильним сторонам його психіки. В таких групах буде природне взаєморозуміння, дружній приємний мікроклімат, слушні жарти, сміх, невимушена атмосфера, сприятлива і для роботи, і для відпочинку. І ефективність роботи – значне збільшення продуктивності.

Отримайте безкоштовні відео-бонуси!

ЦЕ ЗНАННЯ, ЯКІ ЗЦІЛЮЮТЬ ДУШУ І ТІЛО! Візьміть їх і впроваджуйте щодня. Зробіть кожну мить життя неповторною.

Рекомендуємо ще ці статті рубрики

Джерело виникнення конфліктів
Людина за своєю суттю не схильна до суперечностей. Але конфлікти – настільки часте явище, що вважаються неминучістю, і з цим треба змиритися. Між людьми в групах існують формальні, ділові, дружні,...
Вирішення конфліктів на основі знання соціонічних типів
Кожен прагне уникати конфліктів. І якщо хтось опиняється у конфліктній ситуації, потім, аналізуючи її причини, надалі прагне оберегти себе від подібних випадків і планує подумки такий стиль поведінки...
Вирішення конфліктів (допрацьовано)
  Конфлікти бувають різні: Руйнують усе деструктивні, Можливості несуть конструктивні.   Людина за своєю суттю не схильна до суперечностей. Але конфлікти – настільки часте явище, що вважаються...

Додати новий коментар

Свіжі матеріали блогу

27 Бер 2017
Магія нашого часу: нове обличчя язичництва в християнстві
Священник Георгій Коваленко зрозумів, що "Бог не сидить у кабінетах митрополитів, Його немає в позолочених іконостасах, Він не говорить вустами пихатих богословів" і настав час знайти відповіді на запитання, на які церква знайти відповіді не здатна...
17 Лип 2016
Як заробити на коментарях в Qcomment ru
Вітаю вас, дорогі соціонці! Продовжуємо наші великі справи і сьогодні ми обговоримо як збільшити дохід на коментарях в інтернеті на сервісі Qcomment ru. У першій частині серії є детальна відео інструкція по реєстрації в Qcomment.   Увага!...
14 Лип 2016
Робота для інтроверта - просто робота на лайок
Сьогодні незвичайна для спільноти "Соціон" новина. Йтиметься про додатковий заробіток в інтернеті і це перший випуск із серії "Робота для інтровертів". Кожен інтернет-користувач знає, що всесвітня мережа пропонує товари і послуги на будь-який смак,...

Найближчі події центру

 • 21 Лип 2017

  Тренінг "Практична соціоніка та візуальне визначення типу особистості"

  Навчіться за зовнішністю визначати характер людей і будете завжди на крок попереду!

  Дізнатись більше
 • 17 Чер 2017

  Коуч-тренінг "Сила кохання або хто моя половинка, як її знайти і кохання зберегти"

  Знайдіть свою половинку за зовнішніми рисами обличчя, поведінкою, рухами та манерою спілкування,...

  Дізнатись більше
 • 9 Вер 2017

  Повний курс "Програма підготовки цілісної особистості"

  Люди діляться на тих, хто здатен літати, і він не питає дозволу для польоту, і тих, хто вміє...

  Дізнатись більше
 • 22 Чер 2017

  Практичний вебінар "Запусти своє невичерпне джерело Енергії"

  Звідки брати ту енергію, коли насправді вже не має сил навіть зробити наступний крок?...

  Дізнатись більше
 • Наш відеоканал

  Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 197121976970
  Проверить аттестат
    Принимаем Z-Payment