Що зробити, щоб система Адізеса дійсно запрацювала?

 

Відомо, що знання соціонічних закономірностей, таких як відповідність сильних сторін особистості видам діяльності і ефективність цільових робочих груп - реальний інструмент вирішення проблем: це і ефективна організація виробництва, і підвищення продуктивності праці, і прогресивний менеджмент. Але користуються цим інструментом, на жаль, одиниці. Навіть серед психологічної літератури соціоніка вважається занадто складною. Ось і намагаються винайти велосипед менеджери, створюючи нові типології на основі особистих спостережень, не маючи знань про вроджені і незмінні закономірності психіки, які відкрила соціоніка. Серед них - американець Іцхак Адізес. Було б наївним припускати, що йому не знайома хоча б типологія Майерс-Бріггс. Чому тоді не користується? Мабуть, зарекомендувати себе першовідкривачем - вигідніше, ніж послідовником уже існуючих типологій і знань.

Іцхак Адізес став популярним, запропонувавши свою систему менеджменту, де виділив стилі управління як комбінацію з чотирьох функцій, які повинні виконуватися для успішної роботи організації. Ці функції:

1) виробництво результатів (P - Рroducing),

2) адміністрування (А - Administrating), обидві - потрібні в короткостроковому аспекті,

3) підприємництво (E - Entrepreneuring) - управління змінами та прогнозування,

4) інтеграція (I-Integrating ), - створення атмосфери, щоб люди діяли спільно.

3 і 4 функції - це об'єднання всіх елементів, щоб забезпечити життєздатність організації в довгостроковій перспективі. Правильно вважає Адізес, що ніхто не може блискуче виконувати всі чотири функції в будь-який момент і в будь-якій ситуації. Але при цьому наполягає на тому, що кожен повинен досконало виконувати хоча б одну, а краще - дві з чотирьох функцій, а рештою теж вміти володіти. І вважає, що цьому можна навчити.

Напрямок пошуків Адізес узяв правильний, зрозумівши, що організація людей однакових типів мислення приречена на загибель: «Нас врятує взаємодоповнююча команда, члени якої дотримуються різних підходів, а завдання кожного чітко визначені».

Але Адізес описав характеристики типів не реальних людей, а якості, бажані для відповідності певним стилям управління, мало того, він вважає, що стати певним типом може кожен. Нічого дивного: адже йому не відома соціоніка. І головний її закон, що кожен має свій потенціал, сильні і слабкі сторони як соціонічний тип, даний від народження, і змінити цього не в силах. Тому зробити теорію Адізеса працездатною можна, підійшовши до неї з іншого кінця: є люди з певним вродженим потенціалом (соціонічний тип), і, знаючи сильні сторони людини, можна довіряти їй виконання певної ролі у виробничому процесі. Справжнього лідера виростити теж не можна з будь-якої людини: їм може стати тільки екстраверт.

Адізес, проаналізувавши виробничі процеси, намагається навчити персонал так, щоб кожен, як потрібний гвинтик, підійшов в необхідний механізм бізнесу. Природніше й ефективніше буде відштовхуватися від людської природи і, знаючи здібності кожного, пропонувати йому діяльність відповідно до сильних сторін особистості. Отже, визначивши соціонічний тип, (а їх 16), можна кожного грамотно розставити в системі менеджменту Адізеса.

1) (Р) Виробництво результатів. Якщо ці результати - товари споживання, то з такою функцією може впоратися кожен логік і сенсорик. (ЛСІ, СЛІ, СЛЕ, ЛСЕ). А якщо колектив - науково-дослідний, установа - освітня або культурно-масова, результати діяльності якої - нематеріальні, потрібно розглядати конкретні види діяльності. На касі найкраще впорається зі своїми обов'язками сенсорик, краще - інтроверт, в роботі з людьми - етик, у винайдені нового – інтуїт. Ось і виходить, що не можна абстрагуватися так, що в будь-якому менеджменті є одна і та ж функція Р: «виробництво результатів», а потрібно знати, які це мають бути результати.

2) (А) Адміністрування: забезпечення порядку в організаційних процесах. Кращий адміністратор, як відомо, ЛСЕ, але з цією роллю може впоратися і СЛЕ.

3) (Е) Підприємець - людина, готова ризикувати. Звичайно ж, це ЛІЕ. Але з подібною функцією гарно впорається і ІЛЕ, і ІЕЕ, і навіть ЕІЕ. Як бачимо, це повинен бути інтуїтивний екстраверт, оскільки інтуїт - це стратег і прогнозист, будує далекоглядні плани, а екстраверт готовий ризикувати, впевнено просуваючись до майбутніх досягнень.

4) (І) Інтегратор - людина, що вміє створити приємний клімат, об'єднати і надихнути людей. Звичайно ж, це будь-який етик, тільки екстраверт етик легко об'єднає великий колектив, а інтроверт етик - створить приємну атмосферу в малих групах.

Адізес вважає, що будь-хто може освоїти будь-яку з 4-х функцій менеджменту, але при цьому виконувати не всі одночасно, а кожну окремо в залежності від завдань. А як же взаємодоповнююча команда, якщо всі можуть все? Тут Адізес суперечить самому собі.

Звичайно, менеджерів треба навчати, але при цьому знати, кого чому. Неможливо навчити мистецтву прогнозування сенсорного, так само як і інтуїтивного - скрупульозній роботи, що вимагає деталізації. З різкими змінами і форсмажорними обставинами не впорається раціональний, а успішно керувати організацією не зможе інтроверт.

Адізес закликає спільну роботу виконувати разом з людиною доповнюючого типу. Але хто саме доповнює? Людина, яка має інший стиль. Який саме? Будь-який з перерахованих вище. І при цьому стверджує, що всі чотири стилі неминуче будуть конфліктувати між собою, і завдання всіх - спрямовувати конфлікт в конструктивне русло. Гарна команда, яка конфліктує ...

Крім того, Адізес стверджує, що не буває вроджених схильностей. «На моє переконання, уявлення про те, що люди народжуються або лідерами, або ведомими, - не більше ніж міф. Я вважаю, що кожна людина має всі якості, які необхідні лідеру». Добре йому так міркувати, міряючи, ймовірно, інших по собі. (Соціонічний тип Адізеса - ІЛЕ). А запитайте будь-якого інтроверта, що йому дав тренінг з лідерських якостей, - і він відповість, що підсилив тільки невпевненість у собі, вніс дисбалланс і результат - занижена самооцінка. Тому що не виходить лідерство, скільки не тренуй себе. А якщо стане інтроверт керувати колективом, постраждає і його психіка, і справи колективу. Приклад - і Сталін, і Лукашенко, і багато інших.

Адізес аналізує, чому банкрутують компанії, і приходить до висновку, що до цього призводить превалювання одного з 4-х стилів і занадто сильна самовпевненість керівника, що одного разу досяг успіху. Щоб подібних ситуацій не відбувалося, підбір команди повинен бути за законам соціоніки. Наприклад, у робочій групі, де є всі представники однієї квадри, запанує гармонія стосунків, дух взаємодопомоги, енергетичний підйом. І подібного перекосу до авторитаризму не відбудеться, адже кожен буде виконувати свої функції, з якими легко і якісно справляється, при цьому цінувати не властиві йому якості, властиві іншим. Кожен буде бачити і користуватися своїми перевагами, делегуючи непосильні завдання тим, кому це зробити легше. На своєму місці людині комфортно, і вона відчуває власну компетентність, поважаючи вміння і знання інших. І не буде конфліктів, адже злагодженість команди, створеної за законами соціоніки, - природна.

Далі Адізес описує збірний образ людини, що володіє тільки однією функцією Р, назвавши її «Герой-одинак» Таким може стати будь-який сенсорний інтроверт (СЛІ, ЛСІ, ЕСІ, СЕІ), оскільки люди цих типів обов'язкові, добре володіють методами і орієнтуються на результат, але недалекоглядні. І якщо ігнорувати закони соціоніки і дати обов'язки таким людям без грамотного делегування та організації роботи всього колективу, кожного з них можна довести до стану «Героя-одинака». Звичайно, сам Адізес, будучи інтуїтивним екстравертом, найбільше критикує методи саме «Героя одинака», ігноруючи його працьовитість, старанність, відданість справі. Не вина людини, що стає такою - вина неграмотної організації всього виробничого процесу.

Менеджер, що володіє однією функцією А по Адізесу, - це адміністратор, що стежить, щоб система своєчасно робила правильні кроки у потрібній послідовності і з необхідною інтенсивністю. А приділяє увагу деталям, організовує процес і дбає, щоб дотримувалися методи і процедури. Кращі адміністратори, за Адізесом, - менеджери, що володіють кодом pAeI, і до того ж, мають лідерські якості, а це - сенсорні етики екстраверти: СЕЕ і ЕСЕ. Якщо ж адміністратор має одну тільки функцію А, він неминуче стає бюрократом. Це загрожує сенсорним логікам: ЛСІ і ЛСЕ, менше - СЛІ і СЛЕ, оскільки вони більш гнучкі.
Менеджера, якй володіє функцією Е, Адізес назвав Підприємцем, і навіть, генератором ідей, впритул (навіть у назвах) підійшовши до типів ЛІЕ та ІЛЕ. Ці типи відносяться до РаЕі стилю. Але ще краще, пише Адізес, мати РаЕІ стиль, тобто людина повинна генерувати ідеї, вміти їх реалізувати і згуртувати колектив, надихнувши людей своїми цілями. З таким завданням впорається ІЕЕ та ЕІЕ.

У типології Адізеса переплетені психологічні спостереження, наприклад, Палій - це особистість з психічними відхиленнями, і розглядати, людям яких типів притаманний такий стиль, немає сенсу.

Далі, І-стиль - стиль інтегратора, - людини, яка вміє згуртувати колектив і створити внутрішню культуру організації, сформувавши атмосферу, систему моральних і поведінкових норм, що сприяють спільній роботі. Якщо така система вже існує, підтримувати її можуть люди будь-яких типів. Але створити систему моральних норм і сприятливого мікроклімату можуть тільки етики. Так само пише і Адізес: «інтегратор тонко відчуває інших людей, співпереживає їм, гостро відчуває їх сподівання». Щоб створити атмосферу взаєморозуміння і взаємодопомоги, важливо, щоб самі робочі групи були квадральними. Інакше й етикам важко серед людей не своїх квадр. І до того ж, якщо потрібно згуртувати колектив і повести за собою, потрібні екстраверти етики, а якщо утримати приємну атмосферу в колективі - інтроверти етики.

Без володіння І-функцією, вважає Адізес, ніяке лідерство неможливо, і вкрай захоплюється, стверджуючи, що для справжнього керівника в коді не повинно бути прочерків, тобто він повинен справлятися з усіма запропонованими Адізесом функціями: бути РАЕІ. Але таких людей просто не існує, адже ж і самі функції коду - суперечливі.

Зате характеристики людей, що мають одну яскраво виражену ознаку при недостатньому розвитку всіх інших у Адізеса глибоко психологічні, читаючи їхні портрети, впізнаєш людей, з якими доводилося мати справу. Це, як правило, негнучкі, обмежені особистості. Але однією з таких людей теж може стати людина певного соціонічного типу. Яскраво виражений Р - «герой-одинак». Таким може стати СЛІ, ЛСІ, ЕСІ, СЕІ, ЕСЕ, СЕЕ, СЛЕ, ЛСЕ, тобто будь-яка людина з сильною сенсорикою. «Бюрократом» - А, як уже згадувалося, можуть бути ЛСІ та ЛСЕ, «Паліями» - Е, можуть стати ІЕЕ, ЕІЕ, ІЛЕ і ЛІЕ: інтуїтивні екстраверти. При цьому етики сильно маніпулюють емоціями людей і впливають на них, а логіки фонтанують ідеями, незважаючи на людей і реальність. «Гарячими прихильниками» - І - можуть стати інтроверти етики: ЕІІ, ІЕІ, СЕІ, ЕСІ. І кожна людина подібного типу може згодом перетворитися в «Мертвого пня»: не бажати ніяких змін і думати тільки про те, щоб її не звільнили. Зрозуміло, що від подібних людей: і обмежених тільки однією функцією, і «мертвих пнів» треба позбавлятися, не кажучи вже про те, що їм не можна доручати ніяке керівництво та управління: ні організацією, ні відділами. А щоб люди не перетворювалися на «мертвих пнів», - їм потрібно займатися своєю, а тому - улюбленою справою і працювати в комфортному колективі. Все. Проблема зникне сама собою.

Об'єднавши функції попарно, Адізес виділяє наступні типажі:

1) РА-- - наглядач, для якого важливі і результати, і те, як проходить процес. Це керівник авторитарного типу, зосереджений на деталях роботи, змушує інших працювати, контролює процеси, влаштовуючи збори. Такий стиль властивий сенсорним логікам, особливо ЛСЕ і СЛЕ.

2) РА-І - милостивий государ і А-І- - турботливий бюрократ. Звичайно ж, це вже сенсорні етики: ЕСЕ й СЕЕ в кращому випадку, і ЕСІ й СЕІ - в гіршому, оскільки керувати колективом їм уже важче.

3) P-I- - тренер малої ліги: СЕІ та ЕСІ.

4) PE-- - основоположник: ІЛЕ, ЛІЕ, ІЛІ, ЛІІ. Ці люди не справляються з адміністративною роботою. Тому для ефективної діяльності організації потрібні обидва керівники - професіонал Р-Е- та адміністративний директор А-І-, - вважає Адізес. Мовою соціоніки - це інтуїти-логіки й інтуїти-етики. Але за закономірними стосунками вони можуть досить-таки не ладити один з одним. І в цьому як раз і проявиться механічність типології Адізеса, яка на практиці не зарекомендує себе так, як в теорії. А саме практика і є критерієм істинності.

Кращим керівником Адізес вважає представника PAeI-стилю, а це - інтуїтивні етики ІЕЕ та ЕІЕ, - ведучі другої і четвертої квадр. Фахівці-соціоніки вважають, що люди таких типів легко ведуть за собою людей, керуючи їх ентузіазмом. Але там, де потрібно керувати виробничими процесами, можуть впоратися екстраверти-логіки: і інтуїтивні, і сенсорні (ІЛЕ, ЛІЕ, СЛЕ, ЛСЕ), а кращою організацією буде та, яка сформована за принципом квадри.

Аналізуючи розвиток організації, Адізес приходить до висновку, що організація втрачає динаміку через засилля бюрократів, в яких перетворюються герої-одинаки. Вона стає ніби запрограмованою, де виконуються відомі функції при орієнтації на короткостроковий результат. Потрібні Е, яких, Адізес помилково вважає, можна виростити, навчити тощо. Але таким Е - тобто, людиною, що має здатність до прогнозування і генерування ідей, потрібно народитися! Навчити кого-завгодно функції Е неможливо. Можна лише навчити ефективному менеджменту людей інтуїтивних типів: ІЛЕ, ЛІЕ, ІЕЕ, ЕІЕ, причому, як бачимо - екстравертів, оскільки тільки вони можуть бути лідерами: відповідальними і ведучими, відчуваючи зміни на ринку і в житті. Та й якщо спочатку формувати команди за соціонічними законами, де кожен буде виконувати функції відповідно своїх сильних сторін, таким командам не будуть загрожувати застої і кризи. Якщо, звичайно, не висувати на керівні пости інтровертів. Щоб принцип Пітера перестав бути актуальним, потрібно дотримуватися законів природи, відкритих соціонікою, а не підвищувати гарних виконавців. Гарний виконавець хай залишається виконавцем, а на посаду керівника можна призначати і новачка - здатного екстраверта, який швидко навчиться всьому необхідному. Виходить, організація повинна розширюватися і рости не ізсередини, при підвищенні співробітників, а багатопланово, набираючи нових людей на посади, навіть відповідальні, у відповідності з тим, який їх соціонічний тип.

При вивченні системи Адізеса напрошується висновок про відсутність системи. Автор зібрав свої багаті спостереження, дав психологічні портрети особистостей менеджерів, згрупувавши їх по виділених ним певним якостям. При цьому вважає, що ці якості можна придбати, тренуючись. І психології, і соціоніці відомо, що є вроджені якості, які можна розвивати і творчо застосовувати - сильні сторони, а є такі, які можна лише розвинути до рівня автоматизму норм, і при використанні яких людина однак буде відчувати некомпетентність та невпевненість, при цьому сильно втомлюватися, напружуватися, доводячи себе навіть до психосоматики. Тому доцільно при підборі і розстановці кадрів застосовувати соціонічні закони, а вдосконалювати роботу організації шляхом спостережень і тестувань за Адізесом.

Висновок: проводити кадровий аудит, виявляти слабкі місця і вирішувати проблеми організацій за допомогою інструменту однієї соціоніки недостатньо. Крім грамотної розстановки кадрів слід враховувати і спостереження та розробки Адізеса: виявляти бюрократів, героїв-одинаків, паліїв, гарячих прихильників і, особливо, мертвих пнів, попереджати про небезпечний їх вплив на організацію. А їхні психологічні портрети у Адізеса описані яскраво, по ним розпізнати таких людей не важко.

Рекомендуємо ще ці статті рубрики

Свіжі матеріали блогу

Квазігендерна соціоніка: Звідки виникли терміни "чоловікоподібна" жінка, і "жінкоподібний" чоловік? Квазігендерна соціоніка У даній статті пояснюються особливості поведінки людей одного і того ж Типу, незалежно від статі, коли при посиленні певних функцій (природженому), загальний стиль поведінки схожий на стереотипні уявлення чоловічої та жіночої поведінки, але при... Дізнатись більше
Про розвиток соціоніки, якій вже 40 років Соціоніці 40 років_про розвиток соціоніки   Виповнилося 40 років з дня визнання соціоніки наукою, а саме 1 жовтня 1980 року її основоположниці - Аушрі Аугустінавічутє вручено патент на винахід. Маємо два томи зібрання її праць. А тоді - у вісімдесятих передруковувались на друкарських... Дізнатись більше
Гармонія особистості Гармонія особистості Застосування законів соціоніки, психософіі Афанасьєва, розуміння функціонування Моделі-А і управління власними реакціями, сприйняття людей усіх типів і комфортні стосунки з будь-якою людиною - ось показники гармонійної особистості. Застосування... Дізнатись більше

Найближчі події центру

 • Тренінг "Практична соціоніка та візуальне визначення типу особистості"

  Навчіться за зовнішністю визначати характер людей і будете завжди на крок попереду!

  Дізнатись більше
 • Коуч-тренінг "Сила кохання або хто моя половинка, як її знайти і кохання зберегти"

  Знайдіть свою половинку за зовнішніми рисами обличчя, поведінкою, рухами та манерою спілкування,...

  Дізнатись більше
 • Повний курс "Програма підготовки цілісної особистості"

  Люди діляться на тих, хто здатен літати, і він не питає дозволу для польоту, і тих, хто вміє...

  Дізнатись більше
 • Тренинг "Практическая соционика и визуальное определение типа личности"

  Научитесь по внешности определять типы людей и будете всегда на шаг впереди!

  Дізнатись більше
 • Наш відеоканал